next up previous contents index
Aliluvut


10.4 Hesitation - epäröinti

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Epäröinniksi voidaan nimikoida mm. epäröinti- tai empimisääntely (esim. äännökset mm, ee, öö) sekä erilaiset suunnitteluilmaukset (esim. tuota, niinku) tai itsekorjauksessa käytetyt partikkelit (ks. (15, ss. 821-822)). Empimisääntelyllä voidaan viivyttää varsinaisen sisällön esiinpanemista keskustelussa, ja yleensä se liittyy puheen suunnitteluun, korjaukseen ja sanahakuun.

Riippuvuudet muista yksiköistä

Epäröinti- eli empimisäänteet nimikoidaan yleensä lausumien tai puhunnosten yhteydessä ja tarkennetaan esimerkiksi äännekerroksen annotaation yhteydessä.

Kuvauksen valinta

Erillistä luokittelua epäröinti- tai empimisäänteille ei ole, vaan kuvaukseksi käy mikä tahansa teksti. Tarvittaessa epäröintiäänne voidaan merkitä yksikön nimekkeeksi tai periyttää Puh-editorissa Hesitation-yksiköstä aliyksikkö, jolla on halutut ominaisuudet ja määrätyt vaihtoehdot piirrearvoiksi.


Mietta Lennes 2005-05-11