next up previous contents index
Aliluvut


10.2 Sequence - sekvenssi

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Sekvenssi on apuyksikkö, jota voidaan käyttää toisiinsa kiinteästi liittyvien vuorojen nimikointiin. Yksikkö on tarkoitettu esimerkiksi vierusparien ja kolmannen position vuorojen tai muiden vuoroa laajempien toimintajaksojen nimikointiin.

Riippuvuudet muista yksiköistä

Kohdistetaan vuoro- ja lausumayksiköiden rajojen kanssa, mikäli nämä ovat ennestään olemassa.

Kuvauksen valinta

Vapaa tekstikuvaus.


Mietta Lennes 2005-05-11