next up previous contents index
Aliluvut


10.1 Topic - topiikki

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Apuyksikkö, jonka avulla voi kuvata puheenaihetta tai topiikkia. Topiikkien nimikoinnista voi olla hyötyä, jos esimerkiksi hyvin pitkästä äänitallenteesta halutaan nopeasti löytää jotain tiettyä aihetta käsittelevä kohta. Topiikkiyksikköä voidaan hyödyntää myös, jos nimikoitavaan tallenteeseen on koottu peräkkäin useita erilaisia näytteitä. Ne voidaan helposti rajata topiikin avulla.

Kuvauksen valinta

Vapaa tekstikuvaus.


Mietta Lennes 2005-05-11