next up previous contents index


10. Apuyksiköt

Seuraavat annotointiyksiköt ovat hyvin yleisluontoisia. Niille ei ole haluttu määritellä mitään tiettyä vaikutus- tai toteutumisalaa, vaan niiden määritelmät on tarkoituksellisesti jätetty väljiksi, jotta annotoijat voivat periyttää niistä tarvitsemiaan aliyksiköitä ongelmitta ja jotta niiden avulla voi nimikoida monentasoisia kielen ilmiöitä.


Aliluvut


Mietta Lennes 2005-05-11