next up previous contents index
Aliluvut


9.4 Posture - asento

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Kehon asento. Mikäli pään ja raajojen asentojen kuvaaminen ei luontevasti onnistu muiden annotaatioyksiköiden avulla, siihen voi käyttää myös tätä yksikköä.

Paikantaminen ja rajaaminen

Rajataan videosignaalin avulla.

Kuvauksen valinta

Asentoyksiköille voi antaa kuvaukseksi vapaata tekstiä, jolla voi kuvata henkilön kehon asentoa kyseisellä ajanjaksolla. Tarkempaa luokittelua ja kuvausta varten kannattaa
Posture-yksiköstä periyttää Puh-editorilla aliyksiköitä, joille on määritelty haluttuja ominaisuuksia.

Yksikön avulla voi kuvata keskustelijoiden kehon asentoa esimerkiksi sekä vertikaalisen että horisontaalisen akselin suhteen (suorassa/pystyssä, eteen- tai taaksepäin kallellaan, jommallekummalle sivulle kiertyneenä). Kehon asentoja voi nimikoida myös suhteessa muihin keskustelijoihin (kohti - poispäin).


Mietta Lennes 2005-05-11