next up previous contents index
Aliluvut


9.3 Mimic - ilme

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Kasvojen ja silmien liikkeet. Ilmeitä voi jaotella monin tavoin. Koska eri tutkijoiden näkemykset ilmeiden luokittelusta vaihtelevat, ei Mimic-yksikölle ole tässä määritelty tarkkaa kuvaustapaa.9.2 Myös silmien sulkeminen ja avaaminen (lukuun ottamatta normaalia räpyttelyä) annotoidaan tarvittaessa Mimic-yksiköstä periytetyllä aliyksiköllä.

Paikantaminen ja rajaaminen

Jokaiselle keskustelijalle luodaan oma nimikointikerros, johon ilmeet merkitään.

Kuvauksen valinta

Vapaa tekstikuvaus.


9.3.1 Gaze - katse

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Katseen suunta. Katseiden nimikointi on tärkeää esim. monenkeskisissä kasvokkaiskeskusteluissa. Katseilla on merkitystä etenkin keskustelun vuorojen jakautumisen kannalta.

Paikantaminen ja rajaaminen

Jokaiselle keskustelijalle olisi hyvä luoda oma nimikointikerros. Siihen merkitään katseen kohdistuminen ja sen siirtyminen johonkin tai jostakin. Tärkeää on, että nimikoinnista selviävät eri keskustelijoiden katsekontaktit tai niiden puute (23, s. 26-29).

Kuvauksen valinta

Katseyksiköille voi antaa kuvaukseksi vapaata tekstiä. Katseita annotoitaessa kannattaa merkitä ainakin katseen kohde (keneen tai mihin henkilö katsoo yksikön kuvaamalla ajanjaksolla). Tällöin tulee implisiittisesti merkittyä myös, että näiden yksiköiden välillä kyseisen henkilön katseen suunta muuttuu. Mikäli kahden puhujan Gaze-annotaatiokerroksissa on samanaikaisesti yksikkö, jonka kohde on toinen puhujista, vallitsee näiden henkilöiden välillä silloin molemminpuolinen katsekontakti, eikä katsekontakteja näin tarvitse merkitä mihinkään erilliseen annotaatiokerrokseen. Tarvittaessa Gaze-kerrokseen voidaan merkitä erillisiksi yksiköiksi ajanjaksot, jolloin henkilö kohdistaa tai tarkentaa katsettaan. Tällöinkin kuvauksessa tulee mainita, mihin katsetta kohdistetaan....9.2
Esimerkiksi Peräkylä ja Ruusuvuori (21) luokittelevat ilmeet seuraavasti: suupielien nosto (kaksi astetta), suupielien lasku, suun avaaminen, kulmakarvojen kohotus, huulien yhteen puristaminen ja kulmien kurtistus. Funktionaalisemmin ilmeet voidaan jaotella esim. kolmia: iloa, mielipahaa tai muuta negatiivista tunnetta ja yllättyneisyyttä ilmaiseviin. Funktionaalisia ominaisuuksia ei kuitenkaan annotaatiossa suositella yhdistettäväksi suoraan kineettisiin yksiköihin (ks. perustelut kohdasta 9).

Lisätietoa ilmeiden luokittelusta ja kuvaamisesta löytyy mm. teoksista Ekman (6), Ekman ja Friesen (9) ja Fridlund (10).


next up previous contents index
: 9.4 Posture - asento : 9. Kineettiset yksiköt : 9.2 Gesture - ele   Sisältö   Hakemisto
Mietta Lennes 2005-05-11