next up previous contents index
Aliluvut


9.2 Gesture - ele

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Puheeseen liittyvä raajojen liike, erityisesti käsien ja pään liikkeet. Eleiden annotaatiosta ei ole vielä olemassa yhtenäisiä suosituksia saati standardeja. Eri tutkijat kuvaavat eleitä hyvin vaihtelevin tavoin, joten Gesture-yksikölle ei ole määrätty mitään tiettyä kuvaustapaa.

ISLEn ehdotuksen (2) mukaan voitaisiin esimerkiksi annotoida

Henkilön jokaisen raajan liikkeitä kannattaa kuvata eri annotaatiokerroksissa, sillä esimerkiksi vasen ja oikea käsi voivat periaatteessa liikkua itsenäisesti. Tarvittavat uudet annotaatioyksiköt voidaan periyttää Gesture-yksiköstä Puh-editorilla. Ilmeille (12), katseille (13) sekä vartalon asennolle ja liikkeille (13) on kuitenkin jo olemassa omat annotaatioyksikkönsä.

Lisätietoa eleistä esim. Ekman ja Friesen(8).

Kuvauksen valinta

Vapaa tekstikuvaus. Tarvittaessa eleyksiköstä voidaan Puh-editorilla periyttää aliyksiköitä, joilla kuvataan eri raajojen eleitä ja näiden erilaisia ominaisuuksia.


Mietta Lennes 2005-05-11