next up previous contents index
Aliluvut


8.1 Noise - häly

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Häly-yksikkö kattaa äänet, jotka eivät ole puhujien tuottamia. Hälykerrokseen merkitään kaikki puheen ulkopuoliset, ei-paralingvistiset eli ekstralingvistiset äänet. Hälykerroksia voi olla useita: esim. kellon tikitysäänet, ohi kulkevien autojen äänet, oven narahdukset, kahvikuppien kilahdukset jne. Kaikille äänille, jotka voivat esiintyä päällekkäin, on luotava oma annotaatiokerros. Uusia häly-yksiköitä voi periyttää Noise-yksiköstä.

Paikantaminen ja rajaaminen

Kuulonvaraisesti ja akustisia kuvauksia ja/tai videokuvaa tarkastelemalla.

Kuvauksen valinta

Vapaa tekstikuvaus.


Mietta Lennes 2005-05-11