next up previous contents index
Aliluvut

7.4 Muut


7.4.1 TongueClick - kielen naksahdus

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Kielen naksahdus tai maiskautus. Usein tahattomia, mutta esiintyvät toisinaan vuorojen tai puhunnosten alun merkkeinä. Huom. tätä yksikköä ei käytetä joissakin kielissä esiintyvien maiskausäänteiden kuvaukseen.

Paikantaminen ja rajaaminen

Kuulonvaraisesti kielen naksahdukset tai maiskahdukset on helppo todeta, mutta niiden tarkka paikantaminen on toisinaan mahdotonta ilman akustisten kuvausten tarkastelua. Kielen naksaukset erottuvat yleensä aaltomuodossa ja/tai spektrogrammissa hyvin lyhyinä purskeina, joiden energia on painottunut enimmäkseen korkeille taajuuksille (samoille kohdille kuin esim. [s]- tai [t]-äänteissä). Myös k-maisempia naksahduksia esiintyy. Joskus puhunnosten alussa esiintyy tahallisia maiskautuksia, joissa huulia ja kieltä maiskautetaan yhdessä. Tällöin voidaan samaan kohtaan annotoida sekä TongueClick- että Lipsmack-yksikkö.

Kuvauksen valinta

TongueClick-yksiköille ei Puh-editorissa merkitä erillistä kuvausta. Praatissa TongueClick- annotaatiokerrokseen merkitään kielen naksauksen kohdalle Worldbet-merkintä .tc.


7.4.2 Lipsmack - huulten maiskautus

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Huulten maiskautuksesta syntyvä ääni. Huom. Tätä yksikköä ei käytetä maiskausäänteiden kuvaukseen.

Paikantaminen ja rajaaminen

Kuulonvaraisesti huulten maiskahdukset on helppo todeta. Huulten maiskautukset erottuvat yleensä aaltomuodossa ja/tai spektrogrammissa hyvin lyhyinä, kielen naksahduksia vaimeampina purskeina. Joskus puhunnosten alussa esiintyy tahallisia maiskautuksia, joissa huulia ja kieltä maiskautetaan yhdessä. Tällöin voidaan samaan kohtaan annotoida sekä TongueClick- että Lipsmack-yksikkö.

Kuvauksen valinta

Lipsmack-yksiköille ei Puh-editorissa merkitä erillistä kuvausta. Praatissa
Lipsmack-annotaatiokerrokseen merkitään maiskautuksen kohdalle Worldbet-merkintä .ls.


next up previous contents index
: 8. Ulkopuoliset äänet : 7. Paralingvistiset yksiköt : 7.3 Tunnetilaa ilmaisevat   Sisältö   Hakemisto
Mietta Lennes 2005-05-11