next up previous contents index
Aliluvut

7.3 Tunnetilaa ilmaisevat


7.3.1 Laughter - nauru

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Nauru tai naurunsekaisesti lausuttu puheen jakso.

Paikantaminen ja rajaaminen

Kuulonvaraisesti ja äänisignaalin perusteella määritetään naurulle ominaisten peräkkäisten hengityksen pyrskähdysten alku ja loppu. Yksittäisiä pyrskähdyksiä ei tarvitse merkitä erikseen.

Kuvauksen valinta

Nauruyksiköille ei Puh-editorissa merkitä erillistä kuvausta. Praatissa naurua kuvaavaan annotaatiokerrokseen merkitään naurujakson kohdalle Worldbet-merkintä .laugh. Mikäli halutaan määritellä naurutyyppejä, on Puh-editorilla periytettävä nauruyksikölle aliyksikkö, jonka yhdelle ominaisuudelle määritellään lista sallittuja naurutyyppejä tai vapaa tekstinimike.


7.3.2 Smile - hymyily

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Hymyillen lausuttu puheen jakso.

Paikantaminen ja rajaaminen

Etsitään lähinnä kuulonvaraisesti hymyilyn alku ja loppu. Mikäli tallenteeseen liittyy videoaineistoa, saadaan nimikoiduksi myös sellaiset kohdat, joissa hymyilevä henkilö ei tuota puhetta tai muita ääniä.

Kuvauksen valinta

Hymyily-yksiköille ei voi Puh-editorissa antaa erillistä kuvausta. Praatissa hymyilyä kuvaavaan annotaatiokerrokseen merkitään hymyillen lausutun jakson kohdalle Worldbet-merkintä .smile. Mikäli halutaan määritellä hymyilyn tyyppejä, on Puh-editorilla periytettävä hymyily-yksikölle aliyksikkö, jonka yhdelle ominaisuudelle määritellään lista sallittuja hymyilyn tyyppejä tai vapaa tekstinimike.


7.3.3 Weep - itku

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Itku tai itkunsekaisesti lausuttu puheen jakso.

Paikantaminen ja rajaaminen

Kuulonvaraisesti.

Kuvauksen valinta

Itkuyksiköille ei Puh-editorissa merkitä erillistä kuvausta. Praatissa itkua kuvaavaan annotaatiokerrokseen merkitään itkujakson kohdalle merkintä .weep. Mikäli halutaan määritellä itkun tyyppejä (esim. pienen vauvan itkun luokitus), on Puh-editorilla periytettävä itkuyksikölle aliyksikkö, jonka yhdelle ominaisuudelle määritellään lista sallittuja itkun tyyppejä tai vapaa tekstinimike.


7.3.4 Sob - nyyhkytys

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Nyyhkytyksestä syntyvä ääni

Paikantaminen ja rajaaminen

Kuulonvaraisesti.

Kuvauksen valinta

Nyyhkytysyksiköille ei voi Puh-editorissa antaa erillistä kuvausta. Praatissa nyyhkytystä kuvaavaan annotaatiokerrokseen merkitään nyyhkyttäen tuotetun jakson kohdalle merkintä .sob. Mikäli halutaan määritellä nyyhkytyksen tyyppejä, on Puh-editorilla periytettävä nyyhkytysyksikölle aliyksikkö, jonka yhdelle ominaisuudelle määritellään lista sallittuja nyyhkytyksen tyyppejä tai vapaa tekstinimike.Vapaa tekstikuvaus.


next up previous contents index
: 7.4 Muut : 7. Paralingvistiset yksiköt : 7.2 Fysiologista tilaa ilmaisevat   Sisältö   Hakemisto
Mietta Lennes 2005-05-11