next up previous contents index
Aliluvut

7.2 Fysiologista tilaa ilmaisevat


7.2.1 Breathing - hengitys

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Jakso, jonka aikana puhuja hengittää.

Tallenteesta havaitut puhujan sisään- ja uloshengitykset merkitään omaan annotaatiokerrokseensa (Breathing), sillä sisään- ja uloshengityksiä voi esiintyä päällekkäin monen muun puheen ilmiön kanssa. Suomenkieliselle epämuodolliselle puheelle tyypillisiä ovat esimerkiksi lyhyet ingressiivisen puheen jaksot (ingressiivistä puhetta tuotetaan sisäänhengityksen aikana).

Paikantaminen ja rajaaminen

Läheskään kaikki sisäänhengitykset eivät erotu äänisignaalissa eivätkä siis ole annotoitavissa (ilman fysiologista lisäinformaatiota). Hengityksestä kuuluvan äänen alku ja loppu eivät myöskään ole tarkkarajaisia. Sisäänhengitykset kannattaa kuitenkin merkitä, sillä niiden ajallisella sijoittumisella voi olla paljon merkitystä esim. äänenlaadun muutosten ja intonaation kannalta.

Kuvauksen valinta

Hengitysten nimikevaihtoehdot ovat sisäänhengitys (in) ja uloshengitys (out). Normaalisti puhuja hengittää puheen aikana ulospäin, mutta tätä ei tarvitse käsin annotoida. Nk. ingressiivisen, sisäänhengitetyn puheen kohdalle merkitään sisäänhengitys. Puhunnosten ulkopuolella esiintyvän selvän uloshengitysäänen voi merkitä erikseen. Jos tietty uloshengitys on ymmärrettävissä esimerkiksi huokaukseksi, sen voi lisäksi tai vaihtoehtoisesti merkitä huokauskerrokseen huokausmerkinnällä.


7.2.2 Sigh - huokaus

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Huokauksesta syntyvä ääni.

Paikantaminen ja rajaaminen

Kuulonvaraisesti ja akustisia kuvauksia ja/tai videokuvaa tarkastelemalla.

Kuvauksen valinta

Huokausyksiköille ei Puh-editorissa merkitä erillistä kuvausta. Praatissa huokauksia kuvaavaan annotaatiokerrokseen merkitään huokausjakson kohdalle merkintä .sigh. Mikäli halutaan määritellä huokauksen tyyppejä, on Puh-editorilla periytettävä huokausyksikölle aliyksikkö, jonka yhdelle ominaisuudelle määritellään lista sallittuja huokaustyyppejä tai vapaa tekstinimike.


7.2.3 Yawn - haukotus

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Haukotuksesta syntyvä ääni

Paikantaminen ja rajaaminen

Kuulonvaraisesti ja akustisia kuvauksia ja/tai videokuvaa tarkastelemalla.

Kuvauksen valinta

Haukotusyksiköille ei Puh-editorissa merkitä erillistä kuvausta. Praatissa haukotuksia kuvaavaan annotaatiokerrokseen merkitään haukottelun kohdalle merkintä .yawn.


7.2.4 Sniff - niiskautus

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Nenän niiskautuksesta syntyvä ääni.

Paikantaminen ja rajaaminen

Kuulonvaraisesti ja akustisia kuvauksia tarkastelemalla.

Kuvauksen valinta

Niiskutusyksiköille ei Puh-editorissa merkitä erillistä kuvausta. Praatissa niiskutuksia kuvaavaan annotaatiokerrokseen merkitään niiskutuksen kohdalle merkintä .sniff.


7.2.5 ClearThroat - rykäisy

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Rykäisystä syntyvä ääni.

Paikantaminen ja rajaaminen

Kuulonvaraisesti ja akustisia kuvauksia tarkastelemalla.

Kuvauksen valinta

Rykäisy-yksiköille ei Puh-editorissa merkitä erillistä kuvausta. Praatissa rykäisyjä kuvaavaan annotaatiokerrokseen merkitään rykäisyn kohdalle Worldbet-merkintä .ct.


7.2.6 Cough - yskiminen

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Yskimisestä syntyvä ääni.

Paikantaminen ja rajaaminen

Kuulonvaraisesti ja akustisia kuvauksia ja/tai videokuvaa tarkastelemalla.

Kuvauksen valinta

Cough-yksiköille ei Puh-editorissa merkitä erillistä kuvausta. Praatissa yskimistä kuvaavaan annotaatiokerrokseen merkitään yskimisen kohdalle Worldbet-merkintä .cough.


7.2.7 Sneeze - aivastus

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Aivastuksesta syntyvä ääni

Paikantaminen ja rajaaminen

Kuulonvaraisesti ja akustisia kuvauksia ja/tai videokuvaa tarkastelemalla.

Kuvauksen valinta

Aivastusyksiköille ei Puh-editorissa merkitä erillistä kuvausta. Praatissa aivastuksia kuvaavaan annotaatiokerrokseen merkitään aivastuksen kohdalle Worldbet-merkintä .sneeze.


7.2.8 Swallow - nielaisu

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Nielaisusta syntyvä ääni.

Paikantaminen ja rajaaminen

Kuulonvaraisesti ja akustisia kuvauksia ja/tai videokuvaa tarkastelemalla.

Kuvauksen valinta

Nielaisuyksiköille ei Puh-editorissa merkitä erillistä kuvausta. Praatissa nielaisuja kuvaavaan annotaatiokerrokseen merkitään yskimisen kohdalle merkintä .swallow.


next up previous contents index
: 7.3 Tunnetilaa ilmaisevat : 7. Paralingvistiset yksiköt : 7.1 Riippuvuudet muista yksiköistä   Sisältö   Hakemisto
Mietta Lennes 2005-05-11