next up previous contents index

7.1 Riippuvuudet muista yksiköistä

Paralingvistiset yksiköt eivät yleensä ole riippuvaisia mistään muusta annotaatioyksiköstä, joskin tietyt paralingvistiset yksiköt voivat olla fysiologisista syistä toisensa poissulkevia (esim. aivastuksen aikana ei hengitetä sisään vaan yleensä juuri ennen aivastusta; jne.). Paralingvistisiä yksiköitä voidaan siis periaatteessa annotoida myös ilman mitään muita olemassaolevia annotaatioyksiköitä.


Mietta Lennes 2005-05-11