next up previous contents index


7. Paralingvistiset yksiköt

Paralingvistiseen annotaatiokerrokseen merkitään sellaisia puheen piirteitä, jotka eivät ole varsinaisesti lingvistisiä vaan kuvastavat puhujan fyysistä tai emotionaalista tilaa: esim. hymyily, nauru, yskiminen, haukottelu. Kaikille piirteille, jotka voivat esiintyä päällekkäin, on luotava oma annotaatiokerros.


Aliluvut


Mietta Lennes 2005-05-11