next up previous contents index
Aliluvut


5.5 ChangeInLoudness - voimakkuuden muutos

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Auditiivisesti havaittu puheen voimakkuuden muutos, esim. huutaminen tai hyvin hiljainen puhe. Huomaa, että kuiskaus on erillinen annotointiyksikkönsä.

Paikantaminen ja rajaaminen

Rajataan auditiivisin kriteerein, mutta esim. intensiteettikäyrästä tai aaltomuodosta voi olla hyötyä. Periaatteessa puheen voimakkuuden vaihtelua voi esiintyä monilla kielen eri tasoilla. Sanojen, tavujen ja äänteiden voimakkuuseroja annotoitaessa kannattaa miettiä myös prominenssiyksikön käyttöä.

Riippuvuudet muista yksiköistä

Haluttaessa voimakkuusmuutosyksikön rajat voidaan kohdistaa jonkin muun annotaatioyksikön rajojen kanssa, mikäli halutaan korostaa, että voimakkuus on muuttunut juuri kyseisen yksikön ajaksi.

Kuvauksen valinta

Puh-editorissa on mahdollista käyttää hyväksi yksikön piirrettä
directionOfLoudnessChange, jonka avulla voi kuvata puheen voimakkuuden muutoksen suunnan. Voit merkitä kyseisen piirteen arvoksi softer (ympäristöään hiljaisemmin lausuttu puhe) tai louder (ympäristöään äänekkäämmin lausuttu puhe). Praatissa merkitse IntervalTier-yksikön nimikkeeksi tieto voimakkuusmuutoksen tyypistä yksikön aikana. Tarvittaessa voit käyttää esim. lyhenteitä -, softer ja +, louder.


Mietta Lennes 2005-05-11