next up previous contents index
Aliluvut


5.4 ChangeInPitch - sävelkorkeuden muutos

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Tilapäinen puheen sävelkorkeuden muutos, esim. ympäristöään korkeammalta tai matalammalta lausuttu puhe.

Paikantaminen ja rajaaminen

Rajataan pääasiassa kuulohavainnon perusteella. Myös perustaajuuskäyrästä voi olla apua.

Riippuvuudet muista yksiköistä

Yksikön vaikutusalue vaihtelee: sävelkorkeus voi muuttua kesken sanan yhden tavun tai pidemmän jakson, kuten vuoron tai lausuman ajaksi. Haluttaessa sävelkorkeusyksikön rajat voidaan kohdistaa jonkin muun annotaatioyksikön rajojen kanssa, mikäli halutaan korostaa, että sävelkorkeus on muuttunut juuri kyseisen yksikön ajaksi.

Kuvauksen valinta

Puh-editorissa on mahdollista käyttää hyväksi yksikön piirrettä directionOfPitchChange, jonka avulla voi nimikoida sävelkorkeuden muutoksen suunnan. Kyseisen piirteen arvoksi voi merkitä lower (ympäristöään matalammalta lausuttu puhe) tai higher (ympäristöään korkeammalta lausuttu puhe). Jos nimikointiin käyttää esim. Praatia, voi IntervalTier-yksikön nimikkeeksi merkitä tiedon sävelkorkeusmuutoksen tyypistä yksikön aikana. Tarvittaessa voi käyttää esim. lyhenteitä L = lower ja H = higher.


Mietta Lennes 2005-05-11