next up previous contents index
Aliluvut


5.2 IntonationPattern - intonaatiokuvio

Määritelmä ja käyttötarkoitus

Puheen intonaatiota tai melodiaa kuvaava yksikkö, jota voi käyttää esim. tyyliteltyjen intonaatiokuvioiden nimikointiin (ks. esim. 20). Huomaa, että lausuman loppuintonaatio nimikoidaan lausuman (10) piirteenä eikä intonaatiokuvioyksiköllä.

Paikantaminen ja rajaaminen

Rajataan auditiivisen havainnon perusteella. Apuna voi käyttää myös esim. perustaajuuskäyrää.

Riippuvuudet muista yksiköistä

Intonaatiokuvion kuvaus voidaan antaa mitä tahansa puheen olemassaolevaa annotaatioyksikköä vastaavalle ajanjaksolle.

Kuvauksen valinta

Vapaa tekstikuvaus. Mikäli tiedossa on jokin intonaatiokuvioiden luokittelujärjestelmä (esim. fonologinen intonaation transkriptiojärjestelmä kuten ToBI, tai rajattu joukko tyyliteltyjä intonaatiokuvioita), kannattaa Puh-editorilla periyttää intonaatiokuviolle uusi aliyksikkö, jolle määritellään yhtenä ominaisuutena lista sallittuja intonaatiotyyppejä.


Mietta Lennes 2005-05-11