next up previous contents index


5. Prosodiset yksiköt

Prosodisilla yksiköillä kuvataan puheen prosodiikkaa eli tonaalisia, dynaamisia ja temporaalisia piirteitä.

Painotuksen kuvausta varten on luotu yksikkö nimeltä prominenssi. Painotukselle ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää, ja millä tahansa määritelmällä painollisuuden annotointi on hyvin subjektiivista. Maailman kielissä erotellaan usein sanapaino tai leksikaalinen paino (tietylle sanalle luonteenomainen, mahdollisesti sanan merkitystä erottava painon sijoittumispaikka; suomessa varsinaista sanapainoa ei ole, mutta paino sijoittuu potentiaalisesti sanan ensimmäiselle tavulle) ja toisaalta lausepaino (pitemmässä puheen pätkässä tai lauseessa se sana tai tavu, jota painotetaan).


Aliluvut


Mietta Lennes 2005-05-11