next up previous contents index

2.4 Perusyksiköiden kuvaukset

Jokaisen alempana esitetyn perusannotaatioyksikön kuvaus on jaettu neljään osaan. Ensimmäinen osa sisältää yksikön määritelmän. Toisessa osassa on ohjeita ja vinkkejä yksikön paikantamiseen ja rajaamiseen. Kolmannessa osassa käydään läpi yksikön suhteet muihin yksiköihin eli annetaan ohjeita siitä, minkä annotaatiokerroksen yksiköiden rajojen kanssa yksikön rajat pitäisi tarpeen tullen kohdistaa. Neljännessä osassa esitetään, minkälaisia symbolisia kuvauksia tai luokituksia (nimikkeitä tai piirrearvoja) kyseisen nimikointikerroksen yksiköille on mahdollista antaa.


Mietta Lennes 2005-05-11