Antti Leino

 • FT, dosentti / Ph.D., adjunct professor
  • suomen kieli ja sovellettu tietojenkäsittelytiede
  • Finnish language and applied computer science
  • 0400 812 354
 • Vakituinen työni Tampereen yliopistossa
 • Kieli- ym. aiheinen blogini
 • Akateemiset harrastukseni tietojenkäsittelytieteen laitoksella
 • My regular job at the University of Tampere
 • My academic hobbies at the Department of Computer Science