K. Severi Hämäri

Severi Hämäri, FM, tohtorikoulutettava, on Kriittisen korkeakoulun Puhujakoulun vastaava opettaja. Hän on koulutukseltaan pedagogi, matemaatikko ja filosofi. Väitöskirjatutkimusta hän tekee Helsingin yliopistossa käytännölliseen filosofiaan kriittisestä päätöksenteosta ja siihen vaikuttamisesta, ja toimii näihin kysymyksiin liittyen itsenäisenä konsulttina ja yrityskouluttajana.