Helsingin yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 

Johdatus todennäköisyyslaskentaan - Kevät 2013, periodi III

Ilmoitusasioita

Tarkista harjoituspisteesi, huomautukset Mikalle mahdollisimman pian, mika.koskenoja 'at' helsinki.fi.

Kurssikoe oli maanantaina 11.3.2013 klo 16-18 Exactumin auditorioissa A111, B123 ja CK112. Koealue sisältää kaikki kurssin luennoilla käsitellyt asiat, erityisesti harjoitusten kaikki tehtävät sekä luentopäiväkirjan esimerkit. Pekka Tuomisen kirjaa Todennäköisyyslaskenta I seuraten koealue on seuraava:
+ Luku 1 Todennäköisyys kokonaan;
+ Luku 2 Satunnaismuuttujat lukuunottamatta
- luku 2.5 Satunnaismuuttujien yleistä teoriaa,
- lauseet 2.6.6 ja 2.6.8,
- Riippumattomien sm:ien summan tiheysfunktio;
+ Luku 3 Odotusarvo ja muita jakauman tunnuksia lukuunottamatta
- luku 3.3 Odotusarvon ja varianssin laskeminen indikaattorien avulla,
- luku 3.4 Muita tunnuslukuja,
- luku 3.6 Todennäköisyysgeneroiva funktio,
- luku 3.7 Gammajakaumat,
- luku 3.8 Järjestetty otos,
- luku 3.9 Karakteristinen funktio,
+ Luku 4 Keskeinen raja-arvolause,
+ Luvusta 5 Kaksiulotteiset jakaumat ainoastaan luvut 5.2 Diskreetit kaksiulotteiset jakaumat ja 5.4 Korrelaatio luennoilla ja harjoitustehtävissä esiintyneessä laajuudessa (perusteet diskreeteistä 2-ulotteisista jakaumista, korrelaatiokerroin ja korreloimattomuus).
Kirjassa tähdellä (*) merkityt osat eivät sisälly koealueeseen. Kurssikokeessa saa olla mukana oma laskin ja taulukkokirja. Kokeen tehtävien ratkaisuissa mahdollisesti tarvittava taulukko standardinormaalijakauman kertymäfunktion arvoista on koetilaisuudessa saatavissa kokeen valvojilta.

Jos olit sairaana ma 11.3.2013 pidettävän kurssikokeen aikana, ota yhteyttä Mikaan sähköpostitse, mika.koskenoja 'at' helsinki.fi, tai tule käymään Mikan huoneessa D311. Tällöin sovitaan tavasta, jolla voit suorittaa kurssin kurssikokeella.

Anna palautetta opettajalle.

Todennäköisyyden ja tilastollisen päättelyn perusteiden opiskelu jatkuu IV periodissa kurssilla Johdatus tilastolliseen päättelyyn. Kurssille (harjoitusryhmiin) tulee ilmoittautua WebOodissa.

Luentopäiväkirja

Luentopäiväkirjasta saat selville etukäteen, mitä seuraavalla luennolla käsitellään, samoin voit jälkikäteen tarkistaa, mitä asioita luennoilla on käsitelty. Erityisesti tämä helpottaa kurssin seuraamista, jos olet ollut pois joltakin luennolta. Luentopäiväkirjaan tulee tulostamista varten luennoilla esitettävät esimerkit ja muu mahdollinen ylimääräinen materiaali, joka ei ole kurssimonisteessa. Lisäksi luentopäiväkirjassa on linkkejä kurssin aiheisiin liittyviin artikkeleihin Wikipediassa ja MathWorldissa.

Laskuharjoitukset

Harjoitustehtävät

Laskuharjoituksia on 2 viikkotuntia, ensimmäiset harjoitukset (harjoitus 0) ovat jo periodin III ensimmäisellä viikolla 3/2011 (14.-18.1.2013) ja viimeiset kuudennet harjoitukset ovat periodin III viimeisellä viikolla 9/2013 (25.2.-1.3.2013).

Laskuharjoitustehtävät voi tulostaa tältä nettisivulta. Ellet joskus voi osallistua oman laskuharjoitusryhmäsi kokoontumiseen, voit vierailla jonkin muun ryhmän kokoontumisessa. Sen sijaan minkäänlainen tehtyjen tehtävien kirjallinen palauttaminen tai näyttäminen laskuharjoitusten ohjaajille ei ole mahdollista.

Harjoituksista 1-6 saa pisteitä kurssin arvosteluun 0-6, joista 0-3 osallistumisista harjoituksiin ja 0-3 tehtyjen tehtävien lukumäärän mukaan. Jokaisessa harjoituksessa 1-6 on 6 tehtävää, joten yhteensä harjoituspisteissä huomioon otettavia tehtäviä on 6 x 6 = 36. Harjoitusta 0 ei huomioida kurssin harjoituspisteissä. Osallistuminen harjoitusryhmän kokoontumiseen edellyttää sitä, että on läsnä harjoituksessa alusta loppuun asti. Samoin tietyllä harjoituskerralla tehdyiksi merkityt tehtävät otetaan huomioon lisäpisteitä laskettaessa vain silloin kun opiskelija on ko. harjoituksessa läsnä alusta loppuun asti.

Harjoituspisteet harjoitusryhmien kokoontumisiin osallistumisista:
0 p: 0-1 kertaa
1 p: 2-3 kertaa
2 p: 4-5 kertaa
3 p: 6 kertaa

Harjoituspisteet tehdyistä tehtävistä:
0 p: 0-13 tehtyä tehtävää
1 p: 14-21 tehtyä tehtävää
2 p: 22-29 tehtyä tehtävää
3 p: 30-36 tehtyä tehtävää

Huom! Harjoituspisteet otetaan huomioon vain kurssikokeen 11.3.2013 yhteydessä, myöhemmin pidettävien erilliskokeiden arvostelussa niitä ei huomioida.

Kokeet

Kurssikoe on maanantaina 11.3.2013 klo 16-18 Exactumin auditorioissa. Kurssikokeessa saa käyttää sellaisia taulukkokirjoja ja laskimia, joita saa käyttää ylioppilaskirjoituksissakin.

Jos olet sairaana 11.3.2011 pidettävän kurssikokeen aikana, niin ota mahdollisimman pian yhteyttä Mikaan sähköpostitse, mika.koskenoja 'at' helsinki.fi. Saat Mikalta ohjeet, miten voit suorittaa kurssin kurssikokeella, jolloin myös harjoituspisteet tulevat huomioiduiksi arvostelussa.

Matematiikan yleistenteissä keväällä 2013 Johdatus todennäköisyyslaskentaan on mahdollista suorittaa erilliskokeella yleistenteissä torstaina 24.1.2013 (klo 16-20) ja torstaina 21.3.2013 (klo 16-20). Loppukokeessa ratkaistaan 5 tehtävää neljän tunnin aikana (kurssikokeessa 4 tehtävää kahden tunnin aikana). Katso laitoksen yleistentit lukuvuonna 2010-2011 (sisältää mm. ohjeet ilmoittautumisesta).

Viimeksi päivitetty 12.3.2013
http://www.helsinki.fi/~koskenoj/johdtn/