Nelikentästä monitasomallinnukseen

(tohtoriopiskelijat, tutkijat)

 

Dosentti Erkki Komulainen pitää kevätlukukaudella 2007 kvantitatiivisten menetelmien kurssin, jossa käydään läpi tutkimusesimerkkejä hyödyntäen tavallisimmat analyysitavat aloittamalla kahden muuttujan välisestä yhteydestä kuvattuna ristiitaulukoinnilla ja Pearsonin tulomomenttikertoimella. Tästä edetään multippeliregressioanalyysiin, varianssianalyysiin (myös monitaso) ja faktorianalyysiin (myös CFA). Viimeinen kerta käytetään hierarkisen lineaarisen mallin kasvukäyrätarkasteluun (muutosmittaus).

Pohjatiedoiksi oletetaan Komulainen & Karma I:n  ja Karma & Komulainen II:n tiedot. Kirjat löytyvät uudistettuina (vain) sähköisessä muodossa kasvatustieteen laitoksen oppimateriaaleista:

Perusteet <http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/tkpk/index.htm>

ja

jatko <http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktj/index.htm>.

Samoin oletetaan Windows-ympäristön ja  SPSS-ohjelman käytön alkeiden hallintaa, koska demonstraatiot ja harjoitukset suoritetaan näitä välineitä käyttäen. 

Kokoontumiskertoja 12 (24 t).

Painopiste on yleisessä lineaarisessa mallissa GLM. Läsnäolo ja pienten harjoitusten teko tuottaa 4 opintopistettä. Kurssin yhteydessä voi suorittaa myös valitsemaansa kirjallisuutta käyttäytymistieteiden tilastomenetelmistä. Mahdollisia valittavia kirjoja esitellään kurssilla. Opintopisteet arvioidaan kirjallisuuden laajuuden ja vaativuuden mukaan.

Max osallistujamäärä on 20. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi alkaa KE 17.1.07 klo 16.15 Siltavuorenpenger 20 R (Minerva) ATK-tilassa K220.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut osoitteella:

Erkki.Komulainen(at)Helsinki.Fi 

 

 

Kurssin opetuskerrat

 

Ensimmäinen kerta on ke 17.1.2007 klo 14-16. Aloitus tapahtuu tilassa Siltavuorenpenger 20 R, (Minerva, tila K220 ATK). Loput kerrat ovat viikon välein: sama kellonaika ja paikka. Viimeinen kerta pidetään KE 4.4.07.

 

Ilmoittautumiset siis sähköpostilla. Vahvistan ilmoittautumisen ja vastaan myös kyselyihin sähköpostitse.