Kerkko Luosto, matematiikan dosentti

  English dual

Yleistä

Olen valmistunut filosofian kandidaatiksi matematiikasta vuonna 1987, lisensiaatiksi 1991 ja väitellyt filosofian tohtoriksi 1992 Helsingin yliopistossa. Vuodesta 1996 olen ollut matematiikan dosentti ja 2001-2006 olin yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Elokuussa 2012 minut nimitettiin yliopistonlehtoriksi Tampereen yliopistoon.

Tutkimus

Tutkimukseeni on helpointa tutustua kotisivuni englanninkielisen version, matemaattisen logiikan ryhmän tai äärellisten mallien teorian ryhmän kotisivujen kautta.

Opetus

Kevätlukukaudella 2006 luennoin matemaattisen logiikan erikoiskurssia Satunnaismallit ja pidän Lauri Hellan (TaY) kanssa Äärellisten mallien seminaaria. Ohjaan pro gradu -tutkielmien, lisensiaattitöiden ja väitöskirjojen tekoa.

Seuraavassa on lista muutamien luennoimieni kurssien kotisivuista:

Olen myös joutunut laatimaan muutamia loppukokeita.

Esitelmiä

Yleistajuisten esitelmieni kalvoja:

Harrastuksia

Olen vuodesta 1993 valmentanut lukiolaisia erilaisiin matematiikkakilpailuihin. Jos pää ei kulu puhki tutkimalla ja valmentamalla, voi aina pelata shakkia, ks. tämänhetkistä keskinkertaista vahvuuslukuani.

Yhteystietoja

Yhteystietoni löytyvät laitoksen generoimalta sivultani. Sähköpostitse minuun saa helpoiten yhteyden.