Helsingin yliopisto Jouni Vainion kotisivu
 

 

Näillä sivuilla :

Yhteystiedot:

Jouni Vainio
PL 65 (Viikinkaari 1)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 57686

jouni.vainio(at)helsinki.fi

52132 Aineiston tilastollinen analyysi (2 op)

Koivu

Kurssi antaa valmiudet käyttää grafiikka-, taulukkolaskenta- ja tilasto-ohjelmia. Intensiivinen työskentely mikroluokassa rakentuu ohjelmien ominaisuuksiin tutustumisesta ja harjoituksista. Kurssi on käytännönläheinen jatko biostatistiikan luentosarjalle ja pääpaino onkin SPSS-ohjelman opettelussa. Vaikka tilastollisten analyysien yhteydessä kerrataan (lyhyesti) menetelmien periaatteita, niin olisi erittäin suotavaa että biostatistiikka 1 olisi suoritettuna ennen kurssia. Kurssilla opittavia asioita sovelletaan harjoitustyössä, joka voidaan tehdä itsenäisesti tai pareittain.

Seuraava kurssi pidetään 9..-13.3.2015 (Infokeskus, luokka 138).

Tvt-opinnot uusissa tutkintovaatimuksissa

Aineiston tilastollinen analyysi (entiseltä nimeltään mikrotietokonekurssi) luetaan tvt-opintojen edistyneiden taitojen kurssiksi ja se muodostaa yhdessä tvt-ajokortin kanssa uusissa tutkintovaatimuksissa vaaditun 5 op:n tvt-opintojen kokonaisuuden.