La enhavo de Hejma Vortaro estas nun inkluzivita en Vikian Vortaron, kies adreso estas http://www.kono.be/vivo/.