esperanto

Fondumo Esperanto-säätiö

(Perustietoa esperantosta löydät tästä.)

Fondumo Esperanto estas fondaĵo, establita en la 1955a jaro. Ĝian bazan kapitalon donacis Vilho Setälä (1892–1985), honora doktoro de Universitato de Helsinko kaj unu el la plej gravaj finnaj esperantistoj de la pasinta jarcento. La Fondumo estas memstara jura persono, aganta sub la kontrolo de Registrejo de Fondaĵoj, kiun prizorgas Administracio de Patentoj kaj Registroj sub la finnlanda Ministrejo pri Justico.

Esperanto-säätiö on perustettu 1955. Sen perustamispääoman lahjoitti fil.tri. hc. Vilho Setälä (1892–1985), yksi viime vuosisadan merkittävimpiä suomalaisia esperantisteja. Säätiö on itsenäinen oikeushenkilö, jonka toimintaa valvoo oikeusministeriön alaisen Patentti- ja rekisterihallituksen hoitama säätiörekisteri.

Siatempe la Fondumo i.a. eldonis Esperantan literaturon. Laŭ ĝia nuna statuto, ĝia ĉefa tasko estas subteni Esperanto-agadon en Finnlando per subvencioj kaj stipendioj. La plej novaj donitaj estas la jenaj:

·         Al Probal Dasgupta: stipendio de 4.000 eŭroj por traduki Sep fratoj de Aleksis Kivi en la bengalan surbaze de la Esperanta traduko

·         Al Esperanto-Societo de Turku: subvencio de 500 eŭroj por presigi la Esperantan version de la turisma broŝuro de Turku

·         Al Patrik Austin: du stipendioj de sume 7.500 eŭroj por finverki bazan kaj daŭrigan lernolibrojn Esperantajn.

·         Al Esperanto-Asocio de Finnlando: subvencio de 1.900 eŭroj por la aĉeto de komputila programo uzebla en vortara laboro.

·         Al Esperanto-Ligo de Finnlandaj Instruistoj: 186 eŭroj por la lupago de salono por KER-ekzameno.

Säätiö on aikanaan toiminut mm. esperantokirjallisuuden kustantajana. Nykyisten sääntöjensä mukaan se keskittyy suomalaisen esperantotoiminnan tukemiseen avustuksin ja apurahoin. Viimeisimmät myönnöt ovat:

·         Probal Dasguptalle 4.000 euron apuraha Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen kääntämiseen bengaliksi esperantokäännöksen pohjalta

·         Turun Esperantoseuralle 500 euron avustus Turkun kaupungin matkailuesitteen esperantonkielisen version painatusta varten

·         Patrik Austinille kahdessa erässä 7.500 euron apuraha esperanton oppikirjan perus- ja jatko­kurssi­osan viimeistelyyn.

·         Suomen Esperantoliitolle (EAF) 1.900 euron avustus sanakirjatyöhön sopivan tietokoneohjelman hankkimiseksi.

·         Suomen opettajien esperantoyhdistykselle (ELFI) 186 € KER-kielitutkinnon tutkintosalin vuokraan.

La estraro de la Fondumo estas kvinmembra: Jouko Lindstedt (prezidanto), Sakari Kauppinen (vicprezidanto), Jukka Keitele, Harri Laine kaj Synnöve Mynttinen. Ĉar la Fondumo ne estas regata de iu ajn alia organizaĵo aŭ institucio, la estraro mem alelektas siajn novajn membrojn.

 

La honora prezidanto de la Fondumo estas Simo Raumavirta.

Säätiön hallituksessa on viisi jäsentä: Jouko Lindstedt (puheenjohtaja), Sakari Kauppinen (varapuheenjohtaja), Jukka Keitele, Harri Laine ja Synnöve Mynttinen. Koska säätiö ei kuulu minkään järjestön tai laitoksen alaisuuteen, hallitus täydentää itse itseään.

 

Säätiön kunniapuheenjohtaja on Simo Raumavirta.

La adreso de la Fondumo:

Fondumo Esperanto
Jouko Lindstedt
Mustamäenkatu 81
FI-15700 Lahti

Retpoŝte:

jouko.lindstedt@professori.fi

Säätiön osoite:

Esperanto-säätiö
Jouko Lindstedt
Mustamäenkatu 81
15700 Lahti

Sähköpostitse:

jouko.lindstedt@professori.fi