Helsingin yliopisto Romaanisten kielten laitos
 

Romaanisten kielten laitos

Tietoa projektista:

Yhteystiedot:

Osoite:
Romaanisten kielten laitos
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 22 483
faksi (09) 191 22 908

Yhteyshenkilöt:
Juhani Härmä
juhani.harma[at]helsinki.fi

Eva Havu
eva.havu[at]helsinki.fi

Webmaster:
Johanna Isosävi
johanna.isosavi[at]helsinki.fi

Puhuttelu yhteiskunnallisten muutosten heijastajana

Helsingin yliopiston romaanisten kielten laitoksella on vuodesta 2000 ollut käynnissä ranskan, italian ja espanjan puhuttelumuotoja koskeva projekti. Sen keskeisin tutkimuskohde on näiden kolmen romaanisen kielen nykyisten puhuttelukäytäntöjen tai –termien kartoittaminen. Puhuttelukäytännöillä tarkoitetaan tässä a) sinuttelua (T) ja teitittelyä (V), b) niihin liittyviä nominaalisia puhuttelumuotoja (madame, monsieur; signora, signore, señor, señora, jne.) ja tervehdyksiä, jotka edellyttävät periaatteessa joko T- tai V-muotoa (esim. Ciao vs Bonjour) sekä usein puhuttelusanoja.

Hankkeen tarkoituksena on tutkia niitä muutoksia, joita on tapahtunut 1900-luvun lopulla puhuttelutermien käytössä ranskassa, espanjassa ja italiassa, näiden muutosten syitä sekä termien nykyistä käyttöä ja kehitystendenssejä.

Tutkimusta rahoitetaan Helsingin yliopiston tutkimusvaroilla vuosina 2005-2007.