SOPIMUS SAKSALAISTEN JA VENÄLÄISTEN VÄLILLÄ HANGOSSA 1918

Jari Eerola, Helsinki jari.eerola@helsinki.fi Etusivulle

Baltian laivaston esikunta
huhtikuun 3. p:nä 1918.
No. 489/op.
Depeshilaiva "Kretschet".

VALTAKIRJA

Tämän esittäjä, sotalaivaston merimies, entinen 1. luokan merikapteeni Peters Aleksjevitsh Nowopaschenny on valtuutettu käymään neuvotteluja sen selville saamiseksi, mitä tarkoituksia Hangossa maihinlaskeneilla joukoilla on venäläisen laivaston suhteen.

Lähetystöön kuuluvat sotalaivaston merimiehet: Helmersen, Boradajewsky, Momeloff sekä kaksi komissaaria: Grigorjeff ja Duschik.

Merivoimien päällikkö: Schasttny.

Pääkomissaari: Minajeff.
(Leima.)

Baltian laivaston keskuskomitean sotajaosto.


SOPIMUS

Saksan ja Venäjän rauhansopimuksen perusteella sekä Helsingissä sijaitsevan balttilaisen laivaston aseman selvittämiseksi saksalaisten vallatessa tämän kaupungin ja sen mahdollisuuden estämiseksi, että jonkun varomattoman toimenpiteen ansiosta syntyisi vihamielisyyksiä ja aiheutettaisiin hävitystä, ilmoittaa Hangossa olevan saksalaisen laivasto-osaston komentaja Helsingissä sijaitsevan venäläisen laivaston komentajalle tämän Baltian laivaston lähettämän komissionin kautta tekemän kyselyn johdosta neuvoteltuaan ja yhteisymmärrykseen päästyään tämän komissionin kanssa seuraavaa:

"Helsingissä sijaitsevalle venäläiselle laivastolle ja sen miehistölle taataan täysi suoja ja turvallisuus seuraavilla ehdoilla:

1. Siitä hetkestä lähtien, kun komissionin jäsenet ovat palanneet Helsinkiin, ei saa ryhtyä minkäänlaisiin tuhotöihin siellä olevien sota- tai kauppalaivojen, laivastollisten rakennusten tai rannikkolinnakkeitten suhteen.

2. Saksalaisten joukkojen saavuttua saa venäläisillä laivoilla olla ainoastaan pieni vartiokomennuskunta (vrt. pykälä 8). Venäläisten on jätettävä maalla olevat linnoitukset ja laivastorakennukset.

3. Kaikilla laivoilla ja rannikkolinnoituksilla olevien tykkien lukko- ja tähtäinlaitteet samoin kuin kaikki torpedojen kärkiosat, räjähdyspatruunat ja muut sellaiset on heti kerättävä proomuihin ja kuljetusaluksiin, jotka on ankkuroitava ulkoredille. Tämä toimenpide on suoritettava 5 päivän kuluessa komissionin jäsenten palattua Hangosta. Sen suorittamisesta on ilmoitettava radiosanomalla 600 metrin aaltopituutta käyttäen Saksan merivoimien luo jääville komissionin jäsenille osoitetta "W.A".

4. Se miehistön osa, joka ei kohtien 6. ja 7. mukaisesti jää venäläisille sotalaivoille, kuljetetaan Saksan laivastokomentajan toimesta Venäjälle ja taataan heille matkalla täysi vapaus sekä hyvä huolto. Heti Saksan sotavoimien saavuttua siirtyy sen miehistön osa, joka ei jää venäläisille sotalaivoille, kuljetusaluksiin, jotka venäläisen laivastokomentajan on tätä varten jo nyt asetettava valmiiksi. Kuljetusalukset jättävät heti lastauksen päätyttyä saksalaisten suojeluksessa satamaan.

5. Heti takaisin palaavien komissionin jäsenten saavuttua on aloitettava venäläisten sotalaivojen kuntoonsaattaminen silmällä pitäen luovutusta myöhemmin niihin asetettavalle venäläiselle vartiomiehistölle. Tämä toimenpide on suoritettava mitä suurinta nopeutta noudattaen. odotetaan, että se on suoritettu loppuun viimeistään 14 vuorokaudessa.

6. Vartiomiehistöihin saa upseerit mukaan luettuina kuulua korkeintaan:
taistelulaivoissa 30 henkeä,
risteilijöissä 20 henkeä,
nowik-laivoissa 10 henkeä,
I. lk:n torpeedoveneissä 5 henkeä,
kaikissa sukellusveneissä 5 henkeä,
kaikissa pienissä torpedoveneissä ja muissa pienissä sota-aluksissa noin 50 henkeä
(tarkkaa lukumäärää ei toistaiseksi määrätä)
miina-aluksissa niiden suuruutta vastaten samalla tavalla kuin risteilijöissä ja nowik-laivoissa.

7. Ne komennuskunnat, jotka vartiomiehistöjen lisäksi jäävät laivoille kohdan 5. edellyttämien toimenpiteiden suorittamista varten, saavat olla korkeintaan kaksi kertaa niin vahvat kuin 6. kohdan mukaiset vartiomiehistöt.

8. Sen merkiksi, että kaikki yllämainitut toimenpiteet on suoritettu tai tullaan suorittamaan ja että venäläinen laivasto ja rannikkolinnoitukset tahtovat pysyä täysin puolueettomina, asettavat kaikki venäläiset sotalaivat ja rannikkolinnoitukset Saksan sotavoimien lähestyessä hyvin näkyvälle paikalle valko-punaisen lipun.

9. Koska kaikkien komissionin jäsenten palaaminen heti Helsinkiin ei sotilaallisista syistä ole mahdollista, jää neljä komissionin jäsentä Hankoon. Heti Helsingin valtauksen jälkeen annetaan heille tilaisuus palata sinne. Heti Helsinkiin palaava komissionin jäsen I. luokan kapteeni Nowopaschenny sitoutuu kunniasanallaan, että ei hän eikä hänen mukanaan palaava neuvottelija anna minkäänlaisia tietoja, jotka voisivat koitua jollakin tavalla haitallisiksi Saksan sotavoimille.

10. Yllä mainituilla edellytyksillä Helsinkiin jäävillä laivoilla tulee olemaan Venäjän sotalippu.

Meurer, kontra-amiraali,
Itämeren laivasto-osaston päällikkö.

Yllä olevan sanamuodon on meidän kanssamme käymien neuvottelujen perusteella laatinut neuvottelujen johtaja kapteeniluutnantti Kiep, Itämeren laivasto-osaston I. esikuntaupseeri, ja me tunnustamme hyväksyvämme sanamuodon.

Helsingissä sijaitsevan venäläisen laivaston komentajan Hankoon lähettämän komission jäsenet:
Nowopaschenny.
Grigorjeff.
Helmersen.
Borodajevski.
Komeloff.
Duschik.


Alkuun Etusivulle Kotisivulle