@www.cartoonstock.com

Tieteellinen Laskenta I (Scientific computing I)

Koodi: FYS1013
Laajuus 5 op

Lauri Jetsu, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto

"Pakollisen" 2 pisteen palautteen linkki. Vastausaika päättyy perjantaina 15.12.2017 kello 24.00!

Aikataulu

Kurssin aikataulu ja kurssin "pelisäännöt" löytyvät täältä. Kurssin voi suorittaa vain silloin kun se järjestetään. Tämän käytännön perustelut löytyvät täältä.

Kurssilla opetetaan alkeet seuraavista aiheista: Linux käyttöjärjestelmä, Latex ladontaohjelma ja Python ohjelmointikieli sekä tietokantojen hyödyntäminen. Oma kannettava tietokone kannattaa ottaa mukaan luennoille ja laskuharjoituksiin, jotta voi saman tien kokeilla siellä esitettäviä lukuisia esimerkkejä.

Kurssia ei suoriteta kokeella. Se suoritetaan tekemällä laskuharjoituksia. Kurssilla on kuusi laskuharjoitusta H1--H6. Arvosana määräytyy näiden laskuharjoitusten pisteiden mukaan. Kurssin arvostelu perusteet löytyvät täältä. Arvostelusta kerrotaan yksityiskohtaisemmin ensimmäisessä luennossa. Luennoille ja laskuharjoituksiin saapuminen on vapaaehtoista. Riittää, että laskuharjoitusten vastaukset on palautettu ajallaan.

Luennot

Muokkaan luentomateriaalia. Valmiit luennot ilmestyvät tämän tekstin alle sitä mukaa kun ne on saatu viimeisteltyä. Henkilökohtainen tietokone kannattaa ottaa mukaan joka luennolle, koska käymme läpi suuren määrän esimerkkejä ja malliohjelmia. Kopioikaa luentoihin liittyvät malliohjelmat omalle tietokoneelle ennen luentoa.

Laskuharjoitukset

Huom: Laskuharjoitusten ratkaisut näytetään vain laskuharjoitusten aikana. Ratkaisuja ei laiteta kotisivulle, koska kurssi suoritetaan nyt ja tulevaisuudessa tekemällä kotisivun laskuharjoitukset. Päivitän materiaalia tämän tekstin alle annetun kurssiaikataulun mukaisesti.

Laskuharjoitusten palautus

Python laskuharjoitukset suoritetaan Test My Code ympäristössä. Muut laskuharjoitukset palautetaan henkilökohtaiselle assistentille. Tämä henkilökohtainen assistentti määräytyy opiskelijan sukunimen mukaan. Päivitetty lista ilmestyy tämän tekstin alle, kun kurssille osallistuvien nimet on saatu päivitettyä.

ilja.pippa@helsinki.fi (opiskelijat: Adelheim - Huttunen)

jani.raiha@helsinki.fi: (opiskelijat: Huusko - Koskentausta)

joonas.jussila@helsinki.fi (opiskelijat: Koski - Myllymaa)

juho.k.kuisma@helsinki.fi (opiskelijat: Mäkelä - Roppo)

jussi.peltonen@helsinki.fi: (opiskelijat: Ruiz y Kärkkäinen - Suominen)

otto.solin@helsinki.fi: (opiskelijat: Suuronen - Öhrnberg)

Palauttakaa laskuharjoitukset assistentille täällä mainitussa aikataulussa.

Osa tarvittavista tietokannoista

Tässä ovat kurssilla tarvittavat tietokannat: |Web of Science| , |ADS| , |arXiv|, |SIMBAD||, |CDS|

Linux asennus- ja käyttöohjeet

Linux asennnusohjeet löytyvät täältä.

Suoritukset

||Kevät 2015| | ||Elokuu 2015| | ||Kevät 2016| | ||Kevät 2017| ||Syksy 2017|

Kurssin aiempi versio keväältä 2017

Kurssilla opetettiin vuosina 2015, 2016 ja 2017 myös octave ohjelmointikielen alkeet. Kevään 2017 koko kurssimateriaali löytyy täältä.