@www.cartoonstock.com

Tieteellinen laskenta I (Scientific computing I)

Koodi: 53398
Laajuus 5 op

Lauri Jetsu, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto

Aikataulu (Time table)

Kurssin aikataulu ja kurssin "pelisäännöt" löytyvät täältä.

Kurssilla opetetaan alkeet seuraavista aiheista: Linux käyttöjärjestelmä, Latex ladontaohjelma ja Python ohjelmointikieli sekä tietokantojen hyödyntäminen. Oma kannettava tietokone kannattaa ottaa mukaan luennoille ja laskuharjoituksiin, jotta voi saman tien kokeilla siellä esitettäviä lukuisia esimerkkejä.

Kurssia ei suoriteta kokeella. Se suoritetaan tekemällä laskuharjoituksia. Kurssilla on 10 laskuharjoitusta. Arvosana määräytyy näiden laskuharjoitusten pisteiden mukaan. Arvostelusta kerrotaan yksityiskohtaisemmin ensimmäisessä luennossa. Luennoille ja laskuharjoituksiin saapuminen on vapaaehtoista. Riittää, että laskuharjoitusten vastaukset on palautettu ajallaan.

Luennot (Lectures)

Muokkaan luentomateriaalia kurssipalautteen pohjalta. Valmiit luennot ilmestyvät tämän tekstin alle sitä mukaa kun ne on saatu viimeisteltyä.

Luentoihin liittyvät tiedostot (Lecture files)

Päivitän luentoihin liittyvät tiedostot alla olevaan listaan.

Laskuharjoitukset (Exercises)

Huom: Laskuharjoitusten ratkaisut näytetään vain laskuharjoitusten aikana. Ratkaisuja ei laiteta kotisivulle, koska kurssi suoritetaan nyt ja tulevaisuudessa tekemällä kotisivun laskuharjoitukset. Muokkaan laskuharjoitusmateriaalia kevään 2016 palautteen pohjalta ja päivitän materiaalia tämän tekstin alle annetun kurssiaikataulun mukaisesti.

Laskuharjoituksiin liittyvät tiedostot (Exercise files)

Laskuharjoituksiin liittyy tiedostoja. Nämä tiedostot ilmestyvät tämän tekstin alle samalla kuin niihin liittyvä laskuharjoitus annetaan.

Laskuharjoitusten palautus (Returning exercises)

Laskuharjoitukset palautetaan henkilökohtaiselle assistentille. Tämä henkilökohtainen assistentti määräytyy opiskelijan sukunimen mukaan. Päivitetty lista ilmestyy tämän tekstin alle, kun kurssille osallistuvien nimet on saatu päivitettyä. Jako on

arto.lehtolainen@helsinki.fi (opiskelijat: Adio - Hiltunen)

eero.esko@helsinki.fi (opiskelijat: Holmberg - Kröger)

ilja.pippa@helsinki.fi (opiskelijat: Kurki - Nurminen)

juho.k.kuisma@helsinki.fi (opiskelijat: Nyberg - Ranta)

jussi.peltonen@helsinki.fi (opiskelijat: Rantamaa - Teerialho)

otto.solin@helsinki.fi (opiskelijat:Telivuo - Österbacka)

Palauttakaa laskuharjoitukset assistentille täällä mainitussa aikataulussa.

Osa tarvittavista tietokannoista (Some necessary databases)

Tässä ovat kurssilla tarvittavat tietokannat: |Web of Science| , |ADS| , |arXiv|, |SIMBAD||, |CDS|

Linux asennus- ja käyttöohjeet

Linux asennnusohjeet, sekä ohjeet tiedostojen siirrosta omalle koneelle (WinSCP), löytyvät täältä.

Suoritukset

||Kevät 2015| | ||Elokuu 2015| | ||Kevät 2016| | ||Kevät 2017|

Kurssin aiemmat versiot

Kurssilla opetettiin vuosina 2015, 2016 ja 2017 myös octave ohjelmointikielen alkeet. Kevään 2017 koko kurssimateriaali löytyy täältä.