Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I (FYS2044: 5 op)

Luennot: Lauri Jetsu (lauri.jetsu@helsinki.fi), Thomas Hackman (thomas.hackman@helsinki.fi)

Laskuharjoitukset: Thomas Hackman, Lauri Jetsu

Aikataulu syksy 2017

Kurssilla tarjoillaan perustietoa optisen tähtitieteen havaintolaitteista ja -menetelmistä, havaintojen käsittelystä ja tärkeimmistä sovelluksista. Kurssiin sisältyy laskuharjoituksia.

Luennot

Laskuharjoitukset

Laskuharjoitus tehtävät palautetaan kaksi päivää ennen luentojen yhteydessä järjestettäviä laskuharjoituksia (kts. "Aikataulu" yllä).

Tenttioikeuden saa suorittamalla 30% laskuharjoituksista. Tämän rajan ylittävästä suoritetuista laskuharjoituksista saa yhden lisäpisteen per 10%. Lisäpisteiden maksimi on kuusi pistettä, jonka saa suoritettuaan 90% kaikista laskuharjoituksista. Kuuden laskuharjoituksen maksimi pistemäärä on 6x10=60. Lisäpisterajat ovat siis

Laskuharjoitusten pisteet syksyllä 2017

Tentissä vastataan viiteen tehtävään. Maksimi pistemäärä on 5x6=30 pistettä. Laskuharjoitusten lisäpisteet lasketaan yhteen tentin pisteiden kanssa. Tekemällä 90% laskuharjoituksista voi siis korvata yhden tentin tehtävän eli 6 pistettä.

Mallivastaukset jaetaan laskuharjoituksissa, minkä jälkeen ne ovat viikon ajan noudettavissa samasta lokerikosta, johon laskuharjoitukset palautetaan. Korjatut ja pisteytetyt vastaukset jaetaan laskuharjoituksen alussa, minkä jälkeen nekin ovat noudettavissa lokerikosta.

Tenttien tuloksia

15.05.2014 tentin tulokset

22.05.2014 tentin tulokset

12.06.2014 tentin tulokset

11.09.2014 tentin tulokset

30.10.2014 tentin tulokset

05.06.2015 tentin tulokset

28.05.2015 tentin tulokset

17.06.2015 tentin tulokset

17.09.2015 tentin tulokset

12.05.2016 tentin tulokset

11.05.2017 tentin tulokset

Keskeneräisiä kokeiluita ....

1. Keskeneräisen animaation testaus

2. Keskeneräisen animaation testaus

3. Keskeneräisen animaation testaus

4. Keskeneräisen animaation testaus