Viihdeyhteiskunnan manifesti (1986)

Tulevaisuudessa vain pieni osa ihmiskunnasta tekee työtä. Suuri enemmistö voi viettää aikaansa yltäkylläisyydessä vailla huolen häivää. Koska sillä on vapaa-aikaa keskimäärin 24 tuntia vuorokaudessa, se voi keskittyä toimimaan vain korkeimmilla henkisillä kehitysasteilla. Tulevaisuuden ihminen on siis viihteen suurkuluttaja, ja tulevaisuuden yhteiskunnan tehtävänä on viihdyttää kansalaisiaan. Tässä se voi hyödyntää teknisen kehityksen luomia rajattomia mahdollisuuksia.

Viihdeyhteiskunnan täydellistäminen edellyttää viihteen tarjonnan runsasta lisäämistä, ja myös viihdykkeiden kehittämiseen on uhrattava entistä enemmän huomiota. Nykyään viihde on jäänyt pahasti jälkeen monista muista kehityksen aloista. Se on luonteeltaan vanhanaikaista ja mielikuvituksetonta, sillä tieteen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään perin yksipuolisesti. Toki kehitystäkin on tapahtunut: arkaaisen yhteiskunnan paimenpilleistä, pororummuista, balalaikoista ja luolamaalauksista on edetty huomattavasti. Silti suurin osa soittimistosta on peräisin keskiajalta, kirjat ovat osapuilleen samannäköisiä kuin Gutenbergin aikana, urheilu pitää sitkeästi kiinni antiikkisista lajeistaan. Vasta aivan viime vuosina ovat ilmestyneet uuden ajan airueet: elektroninen musiikki, hologrammitaide, videofilmit ja CD-levyt, maailmanlaajuiset viihdykkeiden välittämiseen soveltuvat tietoliikenneyhteydet.

Tulevaisuudessa on luvassa paljon uudistuksia. Viihdetuotanto voidaan automatisoida, jolloin se myös tehostuu. Tämä onkin tarpeen, sillä etenkin alkuvaiheessa viihteen kysyntä lisääntyy huomattavasti. Tarjonnan tulee kasvaa kysynnän mukana - esimerkiksi kymmenen TV-kanavan tilalle tulee sata uutta ja ennen pitkää uusia tehokkaampia viihdemuotoja.

Viihdetuotanto uudistetaan täysin. Tähän astihan se on ollut varsin tehotonta, sillä tekniikkaa on hyödynnetty enintään toteutusvaiheessa. Tulevaisuudessa tietokoneet hoitavat kaiken suunnittelusta ja ideoinnista lähtien. Tietokoneilla on käytettävissään kaikki mahdolliset viihteen kaavat ja keinot, joista ne sitten satunnaislukugeneraattoreitaan hyödyntäen valikoivat kulloinkin käytettävät. Mahdollisuuksia ja variaatioita riittää lähes loputtomiin, eikä liiallisesta toistosta ole siis pelkoa. Tulevaisuuden kuluttajalla onkin siis rajattomasti valinnan varaa - lukemattomia eri viihdekanavia, jotka tarjoavat mitä moninaisimpia viihdykkeitä.

Viihdykkeiden sisältö on herättänyt huolta nykyihmisissä. Pohjimmiltaan tässä on kyse vain muutosvastarinnasta. Arvostelijat ovat oman aikansa ahdasmielisiä ihmisiä, jotka pitävät sokeasti kiinni menneen ajan arvoista ja pölyttyneistä ihanteista. He eivät kykene ymmärtämään edistyksellisten viihdykkeiden yleistä siunauksellisuutta, aivan samalla tavoin kuin muutamat heidän esi-isistään, jotka rikkoivat kehruukoneita teollistumisen alkuvaiheessa.

Huoleen ei siis ole mitään todellista syytä. Tulevaisuuden viihdykkeet ovat verrattomasti kehittyneempiä ja tehokkaampia kuin nykyiset latteat edeltäjänsä. Kukapa ei olisi joskus pitkästynyt lukiessaan kirjaa tai istuessaan konsertissa? Tällaisissa tapauksissahan viihdykkeiden viihdearvo on laskenut nollaan ja ne ovat täysin hyödyttömiä. Tulevaisuudessa tästä ei ole pelkoa. Viihdykkeet saattavat tosin muuttaa muotoaan, sillä ikiaikaiset, yksipuoliset ja tehottomat viihteen lajit yhdistyvät suuremmiksi synteeseiksi.

Samalla koko maailma integroituu ihmismielissä yhdeksi moniulotteiseksi ja monitasoiseksi kokonaisuudeksi, josta laajimman osan muodostaa ihmiskunnan yhteinen tajunta, viihde. Ihmisyksilöiden kapeat henkilökohtaiset tuntemukset jäävät yhä merkityksettömämmiksi elämän siirtyessä yhä henkisemmille viihtymisen tasoille. Yksilön elämä ja kuolema muuttuvat vain muiden viihdykkeiden tasoisiksi kokemuksiksi, jotka ovat helposti kestettävissä.Yksilö irtautuu täydellisesti todellisuudesta ja saavuttaa viihteen ja viihtymisen korkeimman asteen.

Tulevaisuuden muuttuneessa yhteiskuntarakenteessa oleellisia ovat taloudellinen tehokkuus ja väistämättömän edistyksen toteutuminen. Mikään mallihan ei voi olla pysyvä tai muuttumaton, aina tulee olla kehitystä. Tavanomaisen viihdeyhteiskunnan ongelmakohdaksi muotoutuu ennen pitkää kuluttajien rajallinen kyky kuluttaa viihdykkeitä. Viihdeteollisuus kehittyy näet vähitellen niin pitkälle ja sellaista vauhtia, etteivät nykyiset kuluttajat enää pysy perässä. Ihmisen kyky nauttia viihdettä rajoittuu väistämättä 24 viihdetuntiin vuorokaudessa. Lisäksi inhimillinen omaksumiskykyky on puutteellinen, eikä ihminen todennäköisesti kykene enää nauttimaan kaikista tulevan viihdeteollisuuden mestarisaavutuksiin sisältyvistä toiminnallisuuksista ja merkitysten tasoista. Pitkäaikainen viihteen nauttiminen saattaa myös aiheuttaa näissä epätäydellisissä olennoissa vakavia sairaalloisia turhaumia ja käyttäytymishäiriöitä.

Koska talouden ja yhteiskunnan kehitys on tärkeintä, tässä vaiheessa tulee harkittavaksi vanhentuneiden kuluttajien korvaaminen uusilla, aiempaa tehokkaammilla yksiköillä. Tässä taas tekniikka ja tiede ojentavat auttavat kätensä ja lahjoittavat maailmalle viihdeyhteiskunnan tarpeisiin optimoidun kuluttajan. Tällaiset uudet yksiköt kykenevät seuraamaan samanaikaisesti useiden viihdekanavien signaaleita, ja ne pystyvät myös hyödyntämään tehokkaammin viihdykkeiden sisältöä.

Tulevaisuus on viihtyisämpi kuin koskaan. Viihteen ihmemaailma on jo lähempänä kuin aavistamme.

 

<-- Takaisin edelliselle sivulle.