OPETUSMINISTERIÖ                 PÄÄTÖS
  Suomen Scientologiakirkko -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan jättämisestä merkitsemättä uskonnollisten uskonnollisten [sic] yhdyskuntien rekisteriin.
  Annettu Helsingissä  2.10.1998
  Dnro 85/901/94

ASIA: rekisteröintipyyntö
ASIANOSAINEN: Suomen Scientologiakirkko
Asiamies: Susan Toivonen
Suomen Scientologiayhdistys r.y.
Vuorikatu 16 a 5
00100 Helsinki
VAATIMUS: Tiedottaja Susan Toivonen ja 19 muuta henkilöä ovat ilmoittaneet muodostaneensa Suomen Scientologiakirkko -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan ja pyytäneet sen merkitsemistä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.
ASIAN KÄSITTELY: Opetusministeriö on neuvottelussa 17.11.1995 perustettavan yhdyskunnan edustajan Susan Toivosen ja tämän avustajan asianajaja Jussi Savosen kanssa käydyissä neuvotteluissa pyytänyt lisäselvitystä siitä, että yhdyskunnan aiottu toiminta on luonteeltaan uskonnon julkista harjoittamista ja muutenkin lainmukaista. Yhdyskunnan puolelta on luvattu toimittaa lisäselvityksiä. Lisäselvitystä ei ole tähän mennessä toimitettu.
PERUSTELUT: Yhdyskunnan aiottu toiminnan tarkoitus, ottaen huomioon tiedossa oleva toiminnan kokonaisluonne, ei ole julkinen uskonnonharjoitus uskonnonvapauslain 2 §:n tarkoittamassa mielessä. Tästä johtuen yhdyskuntaa ei voida merkitä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.
PÄÄTÖS: Yhdyskunta jätetään merkitsemättä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.
LAINKOHDAT: Uskonnonvapauslain 2 §§
Uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 12 §
Hallintomenettelylain 9 §, 12 §, 15 §
MUUTOKSENHAKU: Valitusosoitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen liitteenä.

Opetusministeri       (allekirjoitus)
Olli-Pekka Heinonen
Vanhempi hallitussihteeri       (allekirjoitus)
Antti Vuorinen


Scientology Index (englanninkielinen sisällysluettelo) | Suomenkielinen sisällysluettelo | Kotisivu