Planck-Euclid project

Department of Physics, University of Helsinki and Helsinki Insitute of Physics

Kesäharjoittelupaikkoja opiskelijoille 2015


Euclid-satelliittiprojektissa on avoinna 1-2 kesäharjoittelupaikkaa fysiikan, teoreettisen fysiikan ja tähtitieteen opiskelijoille kesäksi 2015. Palkkaus on kolmeksi kuukaudeksi ja ajoittuisi touko-elokuulle tarkemmin sovittavaksi ajaksi. Harjoittelu liittyy Suomen Euclid-tiededatakeskuksen toimintaan (Euclid-satelliitin datan simulointiin ja analysoimiseen) ja/tai laajenevan maailmankaikkeuden ja pimeän energian fysiikkaan. Harjoittelu sisältää tähän aihepiiriin perehtymistä ja tehtäviä opiskelijan valmiustasosta riippuen. Harjoittelu voi sisältä aihepiiriin liittyvän LuK-tutkielman tai gradun tekemisen. Hakijoilta edellytetään hyvää opintomenestystä. Hyvät tietotekniikkavalmiudet (esim. Unix, C, C++, python) ovat tärkeitä. Kosmologian (I ja/tai II) ja Yleisen suhteellisuusteorian kurssien (tai jokin näistä) suorittaminen ovat eduksi, mutta eivät välttämättömiä, jos hakijalla on valmius oppia tarvittavia asioita harjoittelun aikana. Lisätietoja: Hannu Kurki-Suonio (hannu.kurki-suonio (at) helsinki.fi, vastaanotto ma 10-11 Physicum C328). Hakuaika päättyy 13.2.2015. Hakuohjeet

Summer trainee positions for students 2015


The Euclid project has open paid summer trainee positions for physics, theoretical physics, and astronomy students. The position is for three months in May-August (the exact dates to be agreed). The work is related to the Finnish Euclid Science Data Center (simulating and analyzing Euclid data) and/or the physics of the expanding universe and dark energy. The work involves study of some of these topics, and related tasks suitable for the student's level. Working on a Bachelor's or Master's thesis can be included. A good study record and computer skills (e.g., Unix, C, C++) are important. It would be good if the student has taken at least some of the courses Cosmology I, Cosmology II, and General Relativity; but this is not a necessary requirement, if the student is able to learn required material before or during the summer position. More information: Hannu Kurki-Suonio (hannu.kurki-suonio (at) helsinki.fi, office hour Mo 10-11 Physicum C328). Application deadline is February 13th, 2015. Instructions for the application process
Back to HIP Planck-Euclid project page