Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus

 

Monilla tieteenaloilla tarvitaan matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen (jatkossa "menetelmätieteet") osaamista alan omien tutkimusongelmien ratkaisemisessa. Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus on tiedekunnan yhteinen hanke, jonka pyrkimyksenä on antaa opiskelijoille mahdollisuus entistä joustavampien menetelmätieteiden sivuainekokonaisuuksien suorittamiseen. Sivuaine koostuu matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen opintojaksoista, joista opiskelija voi koota kokonaisuuden tutkintoonsa oman koulutusohjelmansa määräämien rajojen puitteissa. Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus palvelee menetelmätieteitä tarvitsevia oppiaineita kaikilla kampuksilla.

 

Matematiikka, tilastotiede ja tietojenkäsittelytiede käsittelevät yleiskäyttöisiä menetelmiä, joita sovelletaan tutkimuksessa monilla muilla tieteenaloilla kaikkialla yliopistossa. Nämä tieteet ovat myös toistensa lähialoja ja niiden sivuaineopinnoista voidaan muodostaa yhtenäisiä kokonaisuuksia. Yhteinen sivuaineopetus ei vaikuta mahdollisuuteen lukea sivuaineena edelleenkin vain matematiikkaa, tilastotiedettä tai tietojenkäsittelytiedettä.

Tutkintovaatimukset

Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuutta koskevat tutkintovaatimukset ovat pääainekohtaisia eli menetelmätieteiden sivuainekokonaisuutta käyttävien pääaineiden tutkintovaatimuksissa määritellään, miten menetelmätieteiden sivuaine tulee koota kokonaisuuteen sisältyvistä opintojaksoista. Ennen kuin menetelmätieteiden sivuainekokonaisuuden suorittamista aloitetaan, tulee varmistaa, että kokonaisuudelle on määritelty pääainekohtaiset tutkintovaatimukset.

 

Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuuden opinto-oikeus on kaikilla yliopiston opiskelijoilla. Kurssien kokoa voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan tilojen ja muiden käytettävissä olevien resurssien mukaan.

Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuutta varten on koottu matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen opintojaksoja tarjolle yhteen "koriin", josta sivuainetta suorittavat opiskelijat voivat joustavasti koota kokonaisuuden tutkintoonsa oman koulutusohjelmansa tutkintovaatimusten mukaisesti. Muita opintojaksoja voidaan hyväksyä sivuainekokonaisuuteen vain henkilökohtaisen opintosuunnitelman perusteella. Päätöksen hyväksymisestä tekee menetelmätieteiden koordinointiryhmä.

Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuuden voi suorittaa perusopintokokonaisuutena (25 op) tai perus- ja aineopintokokonaisuutena (60 op). Menetelmätieteiden syventävät opinnot (60 op, sisältää tutkielman 20 op) voi suorittaa vain henkilökohtaisen opintosuunnitelman perusteella. Kokonaisuuden voi sisällyttää myös matematiikan, tilastotieteen tai tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmaan, mutta tällöin pääaineen opintojaksojen sisällyttämisellä kokonaisuuteen saattaa olla pääainekohtaisia rajoituksia.

 

Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus voi koostua myös vain yhden aineen opinnoista. Kokonaisuus ei tällöin kuitenkaan yleensä vastaa tai korvaa kyseisen aineen omaa kokonaisuutta. Ainekohtaiset vaatimukset täyttääkseen opiskelijan on mahdollisesti täydennettävä opintojaan.

 

Merkinnät ja opintojen rekisteröinti

Merkinnän menetelmätieteiden opintokokonaisuudesta antaa opiskelijan pääainelaitos tarkistettuaan, että kokonaisuus koostuu menetelmätieteiden sivuainekokonaisuuteen sisältyvistä kursseista ja on opiskelijan koulutusohjelman tutkintovaatimusten mukainen.

 

Yksittäisistä opintosuorituksista merkinnän antaa opetuksen järjestänyt laitos.

 

Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot ("kurssikori") lukuvuonna 2005–6

 

Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuutta käyttävät koulutusohjelmat määrittelevät kukin itse niihin kelpaavat kokonaisuudet hyväksytyistä kursseista. Seuraavassa luetellaan opintojaksot, joista menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus voidaan koostaa lukuvuonna 2005 - 2006.

 

HUOM: Tiedot ovat alustavia. Kurssien nimet, opintopistelaajuudet ja esitietovaatimukset voivat vielä muuttua!

Matematiikka

      Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 

      Fysikaalisten tieteiden laitos

Tilastotiede      

Tietojenkäsittelytiede

Maantiede

 

 

Yhteyshenkilöt

Heikki Junnila (matematiikka)

Lauri Tarkkonen (tilastotiede)

Heikki Lokki (tietojenkäsittelytiede)