Pöytäkirja

Hiukkasfysiikan jaoston kokous 14.3.2002 Joensuussa Fysiikan päivien yhteydessä
Läsnä:
Katri Huitu (pj)
Timo Rüppell (siht)
Paul Hoyer
Petteri Keränen
Jukka Maalampi
Risto Orava
Juha Peltoniemi
Dan-Olof Riska
Mikko Sainio
Jorma Tuominiemi
Kenneth Österberg1. Kokouksen avaus, kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
Jaoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.15. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katri Huitu ja sihteeriksi Timo Rüppell.

2. Esityslistan hyväksyminen.
Esityslista hyväksyttiin.

3. Jaoston hallituksen ja puheenjohtajan valinta
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisellä päätöksellä Katri Huitu.
Sihteeriksi valittiin Timo Rüppell.
Päätettiin valita edellinen hallitus uudelleen. Hallituksen muut jäsenet ovat:
Kari J. Eskola
Hannu Kurki-Suonio
Juha Peltoniemi
Kenneth Österberg


4. Ilmoitusasioita ja tilannetiedotuksia


5. Kokoustiedotukset


6. Jaoston toiminta
Hiukkasfysiikan päivät päätettiin järjestää jokavuotisina. Ajankohdaksi vuodelle 2002 päätettiin myöhään syksyllä ja paikaksi ehdotettiin Jyväskylää.
Jaoston WWW-sivuista pyydettiin palautetta ja parannusehdotuksia.

7. Muut asiat
Risto Orava esitti tutkittavaksi hiukkasfysiikan ja kiihdytinfysiikan jaostojen yhdistämistä jäsenistön suuren päällekkäisyyden vuoksi. Asiasta keskusteltiin mutta ei päätetty mitään.
Jaoston profiilin nostosta keskusteltiin. Päätettiin, että jaosto valmistelee ECFA:n ja ACCU:n jäsenten valintaa.
Dan-Olof Riskan ehdotuksesta hallitus selvittää IUPAP:in toimintaa hiukkasfysiikan alalla.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.


Katri Huitu Timo Rüppell
puheenjohtaja sihteeri