Suomalaiset hiukkasfyysikot

Päivitetty 28.2.2006.

Hakemisto ei varmaan ole kaikilta osin ajan tasalla. Jos huomaat puutteita/korjattavaa, niin lähetä viesti osoitteeseen .

Jaostolla on käytössä sähköpostilista , jolle jaoston jäsenet voivat lähettää yleisesti hiukkasfyysikkoja kiinnostavia tiedotuksia. Mikäli lähettämäsi viesti ei ole tullut listalle parin päivän sisällä lähettämisestä, lähetä viesti osoitteeseen  .  Viestin sujuvan perillemenon varmistamiseksi lähetä se vain muutamalle muulle vastaanottajalle listan lisäksi. Myös sanoja cancel ja subscribe on syytä välttää itse viestissä.


Bergvall Peter
Bondila Mariana
Brenner Richard
Brucken Erik
Chaichian Masud
Cronström Christofer
Cwetanski Peter
Czellar Sandor
Enqvist Kari
Enqvist Timo
Eräluoto Markku
Eskola Kari J.
Föhr Ville
Gabrielli Emidio
Green Anthony
Gynther Antti
Haeggström Edward
Heikkinen Aatos
Heino Jouni
Heikkilä Antti
Hemming Samuli
Hietanen Ari
Hietarinta Jarmo
Hilden Timo
Honkanen Heli
Honkavaara Tuomas
Hoyer Paul
Huhtinen Mika
Huitu Katri
Huovinen Pasi
Härkönen Jaakko
Högdahl Janne
Joutsenvaara Jari
Jokela Niko
Julin Rauno
Jämsen Teppo
Järvinen Matti
Kainulainen Kimmo
Kajantie Keijo
Kalliopuska Juha
Karimäki Veikko
Keränen Petteri
Keski-Vakkuri Esko
Kinnunen Ritva
Koivisto Tomi
Kolhinen Vesa
Koponen Jonna
Kulju Timo
Kupiainen Antti
Kurki-Suonio Hannu
Kurvinen Kari
Kuusiniemi Pasi
Laamanen Jari
Laine Mikko
Laitila Heikki
Lampen Tapio
Lappi Tuomas
Lassila-Perini Katri
Lauhakangas Rauno
Lehti Sami
Lehto Markku
Lehtola Mika
Linden Tomas
Louko Jorma
Loo Kai
Luukka Panja
Lähde Timo
Maalampi Jukka
Malkiewicz Tomasz
Mattas Jussi
Mattila Annika
Mattsson Teppo
Mehtälä Petteri
Montonen Claus
Muhonen Vesa
Multamäki Tuomas
Mursula Kalevi
Myyrylainen Minja
Mäenpää Teppo
Mäkela Jarmo
Mäki Tuula
Narkilahti Janne
Niemi Harri
Niskanen Jouni
Niinikoski Tapio
Nordberg Markus
Noschis Elias
Nurmenniemi Sami
Numminen Antti
Nysten Jukka
Oinonen Markku
Oljemark Fredrik
Onnela Antti
Orava Risto
Ottela Mikael
Paro Jukka
Peltoniemi Juha
Pietilä Aarre
Piirola Pekko
Pimiä Martti
Poutanen Torsti
Radivojevic Zoran
Raita Tommi
Riittinen Janne
Riska Dan-Olof
Roos Matts
Roy Sourov
Rummukainen Kari
Ruuskanen Vesa
Rüppell Timo
Räsänen Sami
Räihä Tomi
Saarikko Heimo
Sainio Mikko
Salmela Antti
Salmi Laura
Sarkamo Juha
Saxell Sami
Schulman Tom
Seppänen Henri
Shen Changquan
Sipiläinen Ville
Strickland Michael
Suhonen Esko
Suhonen Jouni
Sunhede Daniel
Trzaska Wladyslaw
Tiitola Paavo
Tuominen Eija
Tuominen Kimmo
Tuovinen Esa
Tuominiemi Jorma
Tureanu Anca
Tuuva Tuure
Törnqvist Nils
van Remortel Nick
Vepsäläinen Mikko
Vilja Iiro
Voutilainen Mikko
Vuorinen Aleksi
Väihkönen Antti
Väliviita Jussi
Wendland Lauri
Ungaro Donatella
Äysto Juha
Österberg Kenneth


Takaisin hiukkasfysiikan jaoston kotisivulle.