Fysikersamfundet i Finland - Suomen fyysikkojen seura rf


Fysikersamfundet i Finland - Suomen fyysikkojen seura r.f., som grundades år 1947, har enligt stadgarna "till ändamål att åstadkomma en sammanslutning av landets fysiker, bereda dem tillfälle att utbyta åsikter i fysikaliska och andra deras verksamhet berörande frågor samt att befordra intresset för fysikens tillämpningar i det praktiska livet genom att anordna föredrags- och diskussionstillfällen samt exkursioner".

Föreningen verkar närmast som en sammanslutning av svenskspråkiga fysiker i Finland, och har dryga 100 medlemmar. Tillsammans med systerföreningen Finlands fysikerförening (Suomen Fyysikkoseura) och Suomen Matemaattinen yhdistys utges tidskriften Arkhimedes (medlemsförmån), och föreningen deltar även i utgivningen av den nordiska fysiktidskriften Physica Scripta.

Föreningens adress är:Aktuellt

  • Besök till tekniska museet 26.5 kl.17.00.
  • 30.7 - 3.8.2016 resa till Oxford.  • Mera program >>
    2016 - Upprätthållare Annika Venäläinen