Cosmology pro gradu page

Cosmology pro gradu page


Hiukkaskosmologian ja astrohiukkasfysiikan pro gradu-työt vaativat yleensä tietoja fysiikan useilta alueilta. Hiukkasfysiikka (kenttäteoria), statistinen fysiikka, hydrodynamiikka ja suhteellisuusteoria kaikki kohtaavat varhaisessa maailmankaikkeudessa, ja se näkyy luonnollisesti myös gradujen aiheissa. Tutkimuskohteen monimutkaisuus tarkoittaa myös sitä, että yhä useammin apuna pitää käyttää tietokonetta. Numeeristen menetelmien tuntemus on siis eduksi gradua tehdessä.

Yleisiä ohjeita:

Gradut ovat yleensä kirjallisuusaiheita, sillä teoreettisessa fysiikassa pääsee graduvaiheeessa vain harvoin osallistumaan varsinaiseen tutkimukseen. Gradun johdannossa esitellään yleisiä periaatteita ja annetaan tarvittavat taustatiedot (esimerkiksi: Einsteinin yhtälöt, FRW metriikka ja sen ratkaisuja, lämpötasapaino). Sen jälkeen käydään käsiksi varsinaiseen ongelmaan: se motivoidaan ja esitellään yksityiskohtaisesti. Gradun varsinainen ydin on sitten ko. ongelman ratkaisu, jota voidaan selvitellä sekä analyyttisesti että tietokoneajoin. Gradua kirjoitettaessa lukijaksi tulee kuvitella vastaavassa opintovaiheessa oleva toinen opiskelija. Päätoimista aikaa gradun tekoon on syytä varata 3-4 kuukautta.

Ohjaajat:

Aiheita voi rohkeasti ja ensi tilassa tiedustella seuraavilta henkilöiltä: Kari Enqvist, Keijo Kajantie, Esko Keski-Vakkuri, Hannu Kurki-Suonio

Tarjolla olevia aiheita:

Aiheet muuttuvat ajankohtaisuutensa mukaan. Mainittakoon kuitenkin, että yleinen suhteellisuusteoria ei ole erityisen kiinnostava aihepiiri. Gradunaiheet löytyvät tyypillisesti seuraavankaltaisista luokista (muitakin on; aiheesta kannattaa aina keskustella ohjaajan kanssa):

Kosmiseen mikroaaltotaustaan liittyviä aiheita; nämä voivat liittyä myös PLANCK-satelliittiprojektiin.
Kosminen inflaatio; tällöin puhutaan erilaisista inflaatiomalleista ja niiden implikaatioista kosmiselle mikroaaltotaustalle
Braani- ja säiekosmologia. Tämä aihepiiri edellyttää yleensä tietoja hiukkasfysiikasta, esim. kurssin Hiukkasfysiikan teoriat.
Äärellisen lämpötilan kenttäteoria. Edellyttää kvanttikenttäteorian tuntemusta.

takaisin astrohiukkasfysiikan kotisivulle

Päivitetty 10.2.2004