sisluettelo

OLEMISEN PORTEILLA

Sisällysluettelo


1. Orion nousee

Herra Thompsonin satuilu - ihminen, biologinen kone? - rakenteet ja alkeishiukkaset - holismi ja emergenssi - tietoisuuden metsästyskausi

2. Saven laki ja sen alkuehdot

Antiikin kreikkalaisten ja juutalaisten traditiot - tapahtumien korrelaatioista - toora ja teoria kaikesta - fysiikan lakien luonne - alkuehtojen tärkeys - tarina golemista - Moses Maimonides ja ihminen mikrokosmoksena

3. Epärehellisten astronauttien vaikeuksista

Descartes ja dualismi - aivojen ominaisuuksista - valvomon aineeton henki ja käpyrauhanen - voima ja vastavoima - dualismin vaikeuksista - dualistinen astronautti osaa lentää

4. Näkeekö etana punaista?

Aistimusten laadullinen sisältö - fysikalismi, materialismin moderni versio - tietokone ja tietoisuus - kiinalainen huone - onko zombieita? - näkemistapahtuma prosessina - sokeanäkö - valheellinen muisti

5. Kuva joka kertoo vähemmän kuin tuhat sanaa

Klassinen fysiikka toimii - reduktionismi tieteissä - kemia elektronien vuorovaikutusta - bentseenin tarina - mitä on rauta? - efektiivinen teoria - arpanoppamaailma ja keskiarvo - Musta pilvi - havaintomaailma on efektiivinen - lämpötilan olemassaolosta

6. Monimutkaisuus ja sen keskiarvo

Navierin--Stokesin yhtälö - epälineaarisuus ja kitka - atomin ja ytimen rakenne - kvarkit ja gluonit - sähköheikko teoria - hilasimulaatio ja protoni - monimutkaisuutta Santa Fessä ja Akkossa

7. Aine järjestyksen kourissa

Järjestys ja epäjärjestys - ilmamolekyylien törmäilystä - Ludwig Boltzmann sekoittaa viinin ja veden - Brownin liike ja Einsteinin selitys - entropia elämä edellytyksenä - maapallo kierrätyskeskuksena - faasimuutoksista - rautamaailma ja magnetoituminen

8. Käyntivirhe kellokoneistossa

Kaaos - turbulenssin synty - Poincare ja kaaos aurinkokunnassa - stabiilit ja kaoottiset vyöhykkeet - asteroidien kohtaloista - Maan kohtalo - Newton vallitsee planeettakunnasta galakseihin

9. Kohtalottarien sumea lanka

Kvanttimekaniikan synty - Niels Bohr - kvanttitila - virkamiehet ja kvanttivirkamiehet - epämääräinen tila - kompleksiluvuista - aaltofunktio - fotonien interferessi - interferessin synty kvanttimekaniikassa

10. Ykseys johon Einstein ei uskonut

EPR-paradoksi - Stern--Gerlach-koe ja spinin mittaus- mittauksen tulos riippuu näkökulmasta - John Bell - Bellin epäyhtälöt - kaukovaikutuksen olemassaolo - aineen siirtäminen

11. Valoa tunnelin päässä

Miten liikutaan seinien lävitse - hiihtäjä klassisesti kielletyllä alueella - energiavallin ylitys - radioaktiivisuus ja tunneloituminen - tunnelointimikroskooppi - voiko tunnelointi olla valoa nopeampaa?

12. Haarautuvien historioiden puutarhassa

Mittauksen ongelmasta - Bohr, Berkeley ja Kant - Kööpenhaminan tulkinta - komplementaarisuus yleislääkkeenä - Bohrin sinnikkyydestä - David Bohmin pilottiaalto - monimaailmatulkinta - todennäköisyys hiukkastörmäyksissä

13. Monet ja merkilliset kvanttikenttäteoriat

Maxwellin yhtälöt - sumea kvanttikenttä - hiukkasia ei ole olemassa - virtuaaliset hiukkaset - varmuus, Newton ja kvanttikenttäteoriat - säieteoriat - Witten ja avaruusajan efektiivisyys - Monet ja impressionismi - M-teoria

14. Mielessä kaikki on jalompaa

Onko kievarinpitäjän Bess todennäköisyysaalto? - vahditun kattilan paradoksi - piispa Berkeleyn haamu liikkuu laboratoriossa - kvanttimieli - Roger Penrose ja tietoisuuden ei-laskettavuus - Gödelin epätäydellisyysteoreema - Alan Turing ja Hilbertin kolmas kysymys - Turingin kone - tietoisuus, mikroputket ja aaltofunktion romahdus

15. Suurikin voi olla kauniisti kvantittunutta

Schrödingerin yhtälön laajennuksista - kosminen hikka - kvanttiaivot ja synaptiset yhteydet - suprajohtavuus - Bose--Einstein-kondensaatti - rubidiumatomien yhteistila - neuronien välinen koherenssi

16. Kaukaisimmalla rannalla

Panpsykismi - kvanttiholismi ja maailmanhenki - valuuttaspekulanttien kvanttifysiikkaa - kvanttiparantaminen - kvanttimystiikan juuret - Capra ja kengännauhamalli - teosofia - eetteri ja okkultismi - sanojen voimasta

17. Pois varjon ja sumun maasta

Dekoheressi ja suurten kappaleiden rytmihäiriö - Schrödingerin kissan myriadit tilat - keskiarvo osa-aalloista on klassinen kappale - onko Kuu taivaalla kun sitä ei katsota? - dekoherenssin havaitseminen - puolet kvanttimekaniikan tulkintaongelmista ratkaistu - ristiriidattomat historiat - maailmankaikkeus kvanttitilana

18. Vapaan tahdon pauloissa

Tietoisuus efektiivisenä ilmiönä - aineen ja tajunnan olemassaolo - ajattelun rajallisuus - vapaan tahdon ongelma - Hobbes ja kombatibilismi - myöhästynyt tahto - aivojen turbulenssi - arvot ja moraali - ihmisen laskeminen