sisluettelo

NÄKYMÄTÖN TODELLISUUS

Sisällysluettelo


1. Zeemanin ilmiö

Uskomuksien luonteesta - Cottingleyn keijut - Spektriviivojen tulkinta - Herkuleen kivestä kompassiin - Wilhelm Röntgenin säteet - Zeemanin ilmiö

2. Iberia opettaa

Arabien perintö - Toledon kääntäjäkoulu - Pierre Abelard ja astrolabi - Ptolemaiolainen järjestelmä - Roger Bacon, Petrus Peregrinus ja kokeellinen metodi - skolastinen mielenlaatu

3. Uusi astronomia

Kopernikuksen uusplatonismi - Innokas Rheticus - Tyko Brahe, suuri havainnoija - Itsevaltias Tyko laboratorion johtajana - Keplerin keskeinen rooli - Galileo Galilei

4. Faradayn viimeinen ponnistus

Sähkö keksitään - Faradayn uskonnollisuus - Kentän käsite - Maxwellin yhtälöt - Hallin ilmiö - Sähkön aikakauden alku - N-säteet - Max Planck ja kuuma uuni

5. Aikakauden loppu

Brunel ja teollistuminen - Tuntematon mikromaailma ja pöytätanssi - Tieteen ammatillistuminen - Einsteinin vallankumous - Yleinen suhteellisuusteoria - Tähtivalon käyristyminen ja Eddingtonin tulkinta

6. Millaista on?

Voimista kenttiin - Niels Bohr ja spektriviivat - Tiedemiehet ensimmäisessä maailmansodassa - Atomimalli ja Landen säännöt - Saksan romahtaminen ja kahvila-anarkistit - nuori Werner Heisenberg

7. Lasten ristiretki

Ihmelapsi Wolfgang Pauli - Spinin keksiminen - Heisenbergin heinänuha - Schrödingerin aallot - Eliotin 'Autio Maa' - Kvanttimekaniikka ja sen tulkinta - Vaikuttaako kaikki kaikkeen

8. Todistuksen sietämätön taakka

Hume ja Kant - Mittausvirheistä - Normaalitiede ja postmodernismi - Spengler ja tieteen loppu - Tiede metaforana - Vaihtoehtoiset maailmat

9. Velhon oppipoikana

Kisällit ja yliopiston synty - Oikeaa opettajaa etsimässä - Mary Shelleyn 'Frankenstein' - CERNin hiukkaskiihdytin - Samuel Beckett ja James Joyce - Tieteen ja taiteen yhtymäkohdat - Tieteentekijä sotilaana

10. Titaanien lahja

Prometheus-myytti - Uraanin halkeaminen - Ketjureaktio - Ensimmäinen atomipommi - Hiroshiman pommitus - Hirohito ja 'loistava rauha' - Stalinin pommi - Valloitetut kaupungit

11. Sotilaita ja pasifisteja

J. Robert Oppenheimerin - Leo Szilard, ikuinen huolehtija - Natsifysiikka - Heisenberg saaliina - Pugwash ja fyysikkojen moraali - Vetypommi - Oppenheimerin kohtalo - Vastuun ongelma

12. Symbolien syvissä metsissä

Diracin lyhytsanaisuus - Elektroniteoria ja negatiivinen energiameri - Rohkeus ja positroni - Antiaine - Magneettisen monopolit - Diracin teorian äärettömyydet

13. Ääretön muuttuu äärelliseksi

Lambin siirtymä - Richard Feynman ja Julian Schwinger - Virtuaaliset hiukkaset ja niiden rooli - Kvanttikenttäteorian ennusteet - Tiede toisiinsa kytkeytyvien lauseiden verkkona

14. Kolme ikuisesti tuntematonta

Kvanttikenttäteorioiden todellisuus - Sähkövaraus ei ole vakio - Kohti Teoriaa Kaikesta - Laadulliset suureet - Hawking ja ajan olemus - Ihmismielen rajotteista

15. Epävarman maailman varmuus

Tieteen uskonnon välinen kamppailu - Komeetat ja teologia - Maailma kellokoneistona - Järjestyksen argumentti - Epäjärjestyksen rajotteet - Hengen cargokultti