SISÄLLYSLUETTELO


1. Sitoa sininen tuli

Epikurolaiset ja stoalaiset – Eino Kaila, kolkko Kouta ja metafysiikan sininen tuli – maailmankuva ja maailmankatsomus – ikivanha ja moderni kosmologia – Eddasta vedafilosofiaan – Locke, Newton ja valistus – teollinen vallankumous – Maxwellin aurinko

2. Muulinajaja korjaa Einsteinin virheen

Maxwellin yhtälöistä suhteellisuusteoriaan – ajan ja avaruuden uusi määritelmä – yleinen suhteellisuusteoria – kosmologinen vakio – kosmoksen mallit selkiytyvät – Dopplerin siirtymä – Hubble tekee havaintoja laajenevasta maailmankaikkeudesta – mitä  tarkoitetaan universumin geometrialla – viimeisimpiä punasiirtymäkartoituksia

3. Kuuma maailmankaikkeus

Lemaîtren alkuatomi – kehittyvä kosmos – tähtitieteilijöiden vastustus – Gamow pakenee länteen – ehdottaa alkuaineiden syntyneen alkuräjähdyksessä – kuuma alkuplasma – kosmisen taustasäteilyn alkuperä

4. Piste joka ei ole missään

Maailmankaikkeus alkeishiukkaspuurona – kosmoksen horisontti – missä alkuräjähdys tapahtui – alkusingulariteetti – plasmaseinämän lähettämä oranssi valo – ääriempiristit ja teoreetikot – alkuräjähdys ja uskonto – Hoylen vastustus – pysyvän tilan teoria tuho

5. Tiede vastaan Jumala

Matematiikka ja luonnontieteellinen päättely – uskonnon suhde tieteeseen – Einsteinin uskonnollisista mielipiteistä – Newtonin usko – luonnollinen teologia – Laplace ratkaisee vaikeudet – materialisteja ja ateisteja – Huxleyn agnostisismi – Lyellin radikaali geologia – patamusta Pius IX – tieteen ja uskonnon välinen kamppailu – Daytonin apinajuttu – rationaalisuus ja dogmaattisuus

6. Ensimmäinen valo

Bell-laboratorioiden radioantenni – Penzias ja Wilson löytävät taustasäteilyn – säteilyn teoreettinen selitys – COBE-satelliitti – mikroaaltotaustan kuumat ja kylmät alueet –galaksien siemenet

7. Tehdään sitten ainetta

Alkuainetehtailua varhaisessa maailmankaikkeudessa – neutronien hajoaminen ja heliumin muodostuminen – baryoninen pimeä aine – katsotaan ruskeita kääpiöitä gravitaatiolinsseillä – kosminen neutriinotausta – missä antiaine piileskelee – aineen ja antiaineen synty

8. Pimeän puolen vetovoima

Galaksien pimeä aine – pimeän aineen ominaisuuksista – supersymmetrinen kandidaatti – universumin kiihtyvä laajeneminen – Tyyppi Ia –supernovat – tyhjiöenergian täyttämä avaruus – kosminen viides elementti – eksponentiaalisen nopeasti laajenevan maailmankaikkeuden kohtalo

9. Universumi joka tuli kylmästä

Alkuräjähdysmallin esteettisiä puutteita – hienosäädetty lämpötila – Guth ja tyhjiöön ladattu energia – valoa nopeampi laajeneminen – kosminen inflaatio poistaa hienosäädön – inflaatiokentästä kuoriutuu kuuma kosmos – aineen alkuperä – kvanttiheilahtelut ja mikroaaltotaustan lämpötilavaihteluiden rakenne

10. Huutoja ja kuiskauksia

Boomerang palaa takaisin – ääniä varhaisessa maailmankaikkeudessa – fotonit putoavat gravitaatiokuoppaan – inflaation ennusteet akustisille piikeille – maailmankaikkeuden geometria selviää – MAP-satelliitti – suunnitelmia gravitaatioaaltojen löytämiseksi – mikroaaltotaustan polarisaation havaitseminen – suomalaiset kosmologeina

11. Koirakin voi pohtia Newtonin tajuntaa

Järjestys ja merkitys – Tekijän kädenjälkeä etsimässä – miksi juuri nämä luonnonlait – antrooppinen periaate – ihmiselle hienosäädetty kosmos – massat ja voimat liittyvät toisiinsa – yhtenäisteorioiden riippuvuussuhteita – mitä todennäköisyyksillä tarkoitetaan – vaihteluväli ja vaihtelutapa – ainutkertaiset tapahtumat ihmeinä – onko kosmoksia useita – Gunnar Nordström ja ylimääräiset ulottuvuudet – braaniuniversumeista

12. Alkuräjähdyksen takana

Tuomas Akvinolaisen neljä virhettä – kvanttifysiikka tekee tyhjäksi determinismin – syy-seuraus -suhde suhteellisuusteoriassa – mustan aukon tapahtumahorisontti ja epätarkkuusperiaate – ajan ja paikan epämääräisyys – säieteorioiden maailmanalku – äärettömän vanhan maailmankaikkeuden malli – kosmoksen evoluutio – alkuräjähdys braanitörmäyksenä – mitä ”Jumala” voisi selittää

13. Tikkaiden huipulla

Usko, epäusko, järki ja tunne – fideismi ja Wittgenstein – uskonto kielipelinä – voiko tiedettä pitää uskontona – antimoorismi ja mies joka ei tunnistanut jalkaansa – mihin epäily loppuu – turboviritetty luonnontieteellinen maailmankuva – miten Kuuhun lennetään – uskonnottomuus elämänasenteena – luomisen huntu on raottumassa