Johdatus suhteellisuusteoriaan (URSA 2011)

1. painoksen (valitettavan pitkä) errata löytyy täältä

2. painoksessa yo. painovirheet on korjattu
Yliopiston ensimmäisen vuoden fysiikan opiskelijoille – ja miksei muillekin – tarkoitettu suhteellisuusteorian oppikirja, jota myy URSA.