Suomenkielisiä julkaisuja / Publications in Finnish

Parpola, Asko & Tuomo Pekkanen, 1965. Opi kääntämään latinaa. [Learn to translate Latin, in Finnish.] Helsinki: Otava. 77 pp. 2. painos [2nd ed.], 1966. 

Parpola, Asko, 1978. Mahabharata. Otavan suuri ensyklopedia 5: 4054. Helsinki: Otava.

Parpola, Asko, 1979. Pakistanin historia [vuoteen 1901] & Pakistanin kulttuuri. Otavan suuri ensyklopedia 7: 5016-5017. Helsinki: Otava.

Parpola, Asko, 1980. Intialaisesta maailmankuvasta ja estetiikasta. Pp. 162-206 teoksessa: Aarne Kinnunen (toim.), Itämaiden estetiikka. (Suomen estetiikan seuran vuosikirja 3.) (Taskutieto 142.) Porvoo - Helsinki - Juva: WSOY. 

Parpola, Asko, 1980. Yhteyden ikonit. Suomen Kuvalehti 16.5.1980 (20): 32-35.

Parpola, Asko, 1982. Indus-kulttuuri. Pp. 311-331 teoksessa: Rostislav Holthoer & Asko Parpola & Simo Parpola, Jokilaaksojen valtakunnat. (Otavan suuri maailmanhistoria 2.) Helsinki: Otava. 3. painos 1985. 

Parpola, Marjatta & Asko Parpola, 1984. Kultainen temppeli. Suomen Kuvalehti 29.6.1984 (26-27): 31-35. 

Parpola, Asko, 1985. Indus-kulttuurin sinetöidyt salaisuudet. Tiede 2000 5 (10): 12-19. 

Parpola, Asko, 1988. Intia: Kalidasa, Pilviairut (Meghaduta). Uddalaka Arunin opetukset (Chandogya-Upanisad 6). Maailmankaikkeuden synty (Rgvedasamhita 10,129). Pp. 178-216 teoksessa: Tapani Harviainen (toim.), Sana ja ruokokynä: Ulkoeurooppalaisen kirjallisuuden antologia. Helsinki: Weilin + Göös. 

Parpola, Asko, 1989. "Meidän ei pidä kehittää vain järkeämme vaan myös sydäntämme." [The message of the Dalai Lama.] Tiede 2000 9 (1): 42-45. 

Parpola, Asko, 1990. Dalai laman lääkkeitä ihmiskunnan kriisiin. Vartija 103 (1): 17-23. 

Parpola, Asko, 1990. Karman laki: "Hän on saavuttava tekojensa äären". Tiede 2000 10 (3): 16-20. 

Parpola, Asko, 1990. Intian 3000-vuotinen Veda-uskonto. Pp. 56-58 teoksessa: Juhlanäyttely Tiedon jäljet 7.9--27.10.1990 Porthania Hallituskatu 11 (1640-1990: Universitas Helsingiensis 350). Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Parpola, Asko, 1992. Hindulaisuuden viisi vuosituhatta: Durgan kultin alkuperästä. Pp. 48-74 teoksessa: Juha ja Katja Pentikäinen (toim.), Uskonnot maailmassa. Porvoo - Helsinki - Juva: WSOY.

Parpola, Asko, 1993. Etelä-Aasia uskontojen ja kulttuurien sulatusuuni / South Asia: A melting pot of religions and cultures. Pp. 6-8 in: Untracht, Oppi & Marjatta Parpola & Asko Parpola, 1993. Metallin hohtoa: Etelä-Aasian käsityötä / Metal marvels: South Asian handworks. [Bilingual catalogue, in Finnish and English, of an exhibition in Porvoo Museum, Porvoo, 9 July - 12 September 1993, and in Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm, 12 February - 30 April 1994.] Porvoo: Porvoon museo / Porvoo Museum.]

Parpola, Asko, 1994. Hindulaisuus. (Maailmanuskonnot-sarja.) Kristillinen kasvatus 1994 (2): 3-8. Helsinki.

Parpola, Asko, 1994. Sanskritin peruskurssi: 1. Tekstit (A. F. Stenzlerin, R. Pischelin ja K. F. Geldnerin alkeiskirjan pohjalta). 2. Sanasto. Helsinki: Yliopistopaino. 41 + 93 pp. ISBN 951-570-220-8. 2. p. 1996. 42 + 93 pp.

Parpola, Asko, 1995. Indus-kirjoituksen suljettu ovi raottuu: Mitä uutta saamme tietää ja mikä merkitys sillä on? Teoksessa Jan Rydman (toim.), Tutkimuksen etulinjassa. Porvoo - Helsinki - Juva: WSOY.

Parpola, Asko, 1996. Keitä olivat arjalaiset? Tiede 2000, 1996 (4): 50-56.

Kallio, Petri, Jorma Koivulehto & Asko Parpola, 1997. "Kantagermaanin suomalais-ugrilainen substraatti": perusteeton hypoteesi. Tieteessä tapahtuu 1997 (8): 47-51.

Kallio, Petri, Jorma Koivulehto & Asko Parpola, 1998. "Kantagermaanin suomalais-ugrilainen substraatti": edelleen perusteeton hypoteesi. Tieteessä tapahtuu 1998 (3): 43-48.

Parpola, Asko, 1998. Baktrian ja Margianan aarrekaupungit. Pp. 147-165 teoksessa: Päivi Heino &  Harri Westermarck (toim.), Studia Exotica: Kadonneet kulttuurit. (Helsingin yliopisto,  syksy 1997.) Helsinki: Yliopistopaino.

Parpola, Asko, 1999. Hindulaisuus. Pp. 283-328 teoksessa: Katja Hyry ja Juha Pentikäinen  (toim.), Uskonnot maailmassa. 4. uudistettu painos. Porvoo ja Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Parpola, Asko, 1999. Pentti Aalto (22.7.1917 - 30.11.1998) in memoriam. Pp. 77-82 teoksessa:  Academia Scientiarum Fennica, Vuosikirja 1998. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

Parpola, Asko, 1999. Varhaisten indoeurooppalaiskontaktien ajoitus ja paikannus kielitieteellisen  ja arkeologisen aineiston perusteella.
Pp.180-206 in: Paul Fogelberg (toim.), Pohjan  poluilla: Suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan. (Bidrag till kännedom av Finlands  natur och folk, 153.) Helsinki: Suomen Tiedeseura.

Parpola, Asko, 2002. Indoeurooppalaisten kielten esihistoria ja suomi. Sivut 138-158 teoksessa: Riho Grünthal (toim.), Ennen, muinoin: Miten menneisyyttämme tutkitaan. (Tietolipas 180.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Parpola, Asko, 2003. Sanskritin peruskurssi. 3. painos (Suomen Itämaisen Seuran suomenkielisiä julkaisuja 33.) . Helsinki: Suomen Itämainen Seura. 42 + 96 pp. ISBN 951-9380-59-0.

Parpola, Asko (toim.), 2005.  Intian kulttuuri. Helsinki: Otava. 8:o (25 cm), 429 pp., 64 värikuvaa, 220 m/v-kuvaa, karttoja. Sid. ISBN 951-1-18365-6. [Kirjoittajat: Jaakko Hämeen-Anttila, Virpi Hämeen-Anttila, Klaus Karttunen, Petteri Koskikallio, Asko Parpola, Marjatta Parpola ja Henri Schildt.]
 


[Back to Parpola's Homepage]
Asko.Parpola@Helsinki.Fi