Luonnontieteiden opetukseen tarkoitetut

Tietokonepohjaiset mittausjärjestelmät

Tietokonepohjainen mittaus pähkinänkuoressa
Edut, haitat, toiminta, tärkeimmät järjestelmät

Kolmen kaupallisen järjestelmän vertailu fysiikan opetuksen kannalta.
MAOLin pyynnöstä OPS-oppaan liitteeksi laadittu artikkeli.

Ari Hämäläinen
http://www.helsinki.fi/~aohamala/