Kontaktuppgifter

HYPE

Brobergsterrassen 1 A
PB 9
00014 Helsingfors universitet

info-hype@helsinki.fi

 Centret för universitetspedagogik (HYPE)

Centret erbjuder universitetspedagogisk utbildning vid Helsingfors universitet.

Till centrets uppgifter hör speciellt

  • att främja och koordinera universitetspedagogiskt kunnande
  • att bedriva både teoretisk forskning och ge praktisk kunskap i hur man främjar universitetsundervisning i ett längre perspektiv
  • att utveckla och främja universitetsundervisningen så att undervisningen representerar europeisk toppnivå, liksom forskningen vid Helsingfors universitet
  • att utveckla forskningsbaserad undervisning
  • att sammankoppla undervisningen och lärandet med den nyaste forskningen som behandlar undervisningsinnehåll och -metoder.

Utgångspunkten för utvecklingen av universitetsundervisningen och utvärderingssystem är en bred syn på den vetenskapliga utvecklingen inom området och de samhälleliga krav som ställs. Utgående från detta utvecklas kvalitetssystemet inom undervisningen. Vi betonar även teknologins betydelse vid lärande och strävar att främja ett pedagogiskt tänkande i samband med användningen av virtuella miljöer.

Vad är universitetspedagogik?

Universitetspedagogiken är en mångvetenskaplig gren som undersöker pedagogisk verksamhet i universiteten som lärande, studerande, och utvärdering. Universitetspedagogiken utnyttjar särskilt psykologin, pedagogiken och socialpsykologin, men också andra beteende- och socialvetenskaper. I disciplinspecifika frågor samarbetar universitetspedagogiken med disciplinerna som lärs ut vid universitet.

Lärarakademi

Lärarakademi

Publikationer

Nu finns Handbok i universitetspedagogik på svenska och i en uppdaterad version!

Svenskspråkig publikation utkom i november 2015:
"Hur svårt kan det vara?" En antologi om hur lärare inom högre utbildning förnyar undervisningen.

 

Ny publikation:

Välkommen på releasen tisdagen den 10 november kl. 14 på Tankehörnan i Porthania! Mera information hittar du här.

  • The University of Helsinki was deeply honored to have the highly esteemed scholar Professor Emeritus Lee Shulman as keynote speaker in a seminar (June 2nd) and to host his first visit in Finland.Jaa

  • The public defense of Matti Aarnio's PhD thesis entitled "Collaborative knowledge construction in the context of problem-based learning: Exploring learning from conflicting ideas and knowledge" took place May 30th, 2015. Opponent was professor Piet Van den Bossche, University of Antwerp, Belgium, University of Maastricht, The Netherlands and as Custos Professor Sari Lindblom-Ylänne, YTY.

  • The public defense of Heidi Hyytinen's PhD thesis entitled "Looking beyond the obvious - theoretical, empirical and methodological insights into critical thinking” took place 22nd May 2015. Opponent was professor Krista Muis from McGill university, Canada and Custos professor Sari Linblom-Ylänne, YTY.