Yhteystiedot


HYPE
Siltavuorenpenger 1 A, 1. krs
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

info-hype@helsinki.fi

 Learn-palautejärjestelmä

Learn-kysely on laadukkaan oppimisen ja opetuksen kehittämisen työkalu. Se antaa tiedekunnille tietoa erilaisista oppijoista ja heidän kokemuksistaan opetuksesta, ja sen pohjalta saadaan tietoa yliopisto-opetuksen ja -oppimisen laadusta ja edellytykset kehittämistyöhön.

Learn-kysely on olennainen osa koko yliopiston kattavaa Learn-palautejärjestelmää, joka on osana Opetuksen ja opintojen toimenpideohjelmaa vuosille 2010–2012.

Palautejärjestelmän tarkoitus

Learn-palautejärjestelmän tarkoituksena on tuottaa opiskelijalle yksilöllistä ja räätälöityä palautetta hänen oppimisestaan suhteessa muihin tiedekunnan opiskelijoihin.
Toiseksi palautejärjestelmä tuottaa tiedekunnille ja koko yliopistolle tietoa opetuksen ja oppimisen laadusta Helsingin yliopistossa.

Palaute opiskelijalle

Opiskelijan palaute tulee olemaan muiden tiedekunnan opiskelijoiden vastauksiin suhteutettu, kirjallinen ja räätälöity palaute, joka määräytyy sen perusteella, miten opiskelija vastaa oppimista ja oppimisympäristöä koskeviin ulottuvuuksiin (esim. syväsuuntautunut lähestymistapa).

Näiden eri ulottuvuuksien eli useamman väittämän keskiarvojen ja keskihajonnan perusteella järjestelmä antaa opiskelijalle palautetta sen perusteella, mihin ryhmään (keskijoukkoon tai raja-arvojen ulkopuolelle) opiskelija sijoittuu.