Yleistä

Yhteystiedot


HYPE
Siltavuorenpenger 1 A, 1. krs
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

info-hype@helsinki.fi

 Yliopistopedagogiikan keskus HYPE

Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) kouluttaa Helsingin yliopiston opetushenkilöstöä korkeakouluopetuksen ja -oppimisen asiantuntijoiksi.

Keskus tuottaa ja tukee alan tutkimusta Helsingin yliopistossa ja tekee tutkimusyhteistyötä sekä Suomessa että ulkomailla yliopistopedagogiikkaa tutkivien ja opettavien yliopistojen kesken.

Kohti laadukasta yliopistokoulutusta
Keskuksen (ent. YTYn) teesit opetuksen kehittämiseen

Mitä on yliopistopedagogiikka?

Yliopistopedagogiikka on monitieteinen tutkimusalue, jossa tutkimuksen kohteena on yliopistokontekstissa tapahtuva pedagoginen toiminta kuten oppiminen, opiskelu, opetus, ohjaus, arviointi ja pedagoginen johtaminen.

Yliopistopedagogiikka hyödyntää erityisesti kasvatustieteitä, psykologiaa, sosiaalipsykologiaa, filosofiaa ja sosiologiaa
mutta myös muita käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteitä. Tieteenalakohtaisissa kysymyksissä yliopistopedagogiikka toimii kiinteässä yhteistyössä kaikkien yliopistossa opetettavien tieteenalojen kanssa.

 

Opettajien akatemia

Opettajien akatemia