Tilat ja sijainti

 Ympäristötieteiden laitos, Viikki
PL 65 (Viikinkaari 1)
00014 Helsingin yliopisto

Ympäristötieteiden laitos, Lahti
Niemenkatu 73
15140 Lahti

Numerohaku nimellä

Sähköpostiosoitteet

Ympäristömuutos ja -politiikka

Ihminen muuttaa jatkuvasti luontoa ja nämä muutokset näkyvät eri tavoin maassa, vedessä, ilmassa ja ekosysteemeissä. Ympäristömuutokset vaikuttavat vuorostaan myös ihmiseen. Ympäristömuutos ja -politiikka -pääaineessa tutkimme ja opetamme syitä ympäristömuutoksiin, niiden ilmenemistä luonnossa ja keinoja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Keskitymme erityisesti ihmisen ja muun luonnon vuorovaikutukseen.

Opetus tapahtuu Ympäristötieteiden laitoksella Viikissä. Oppiaineessa kokoaa yhteen opetusta ja tutkimusta, jota aikaisemmin harjoitettiin ympäristöbiologian ja ympäristönsuojelutieteen nimikkeiden alla.

Oppiaineessa rakennetaan tieteenalojen välisiä siltoja. Ympäristöalan maisterit voivat sijoittua julkisen vallan, elinkeinoelämän tai järjestöjen palvelukseen. Työ voi liittyä esimerkiksi tutkimukseen, hallintoon, kasvatukseen, koulutukseen, opetukseen ja tiedotukseen. Kansainvälisiä tehtäviä on mm. kansainvälistyneissä yrityksissä, YK:n järjestöissä, EU:ssa ja kehitysmaissa.

Ympäristötieteistä valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet hyvin. Viimeisimmän selvityksen mukaan julkinen sektori oli merkittävin työllistäjä järjestösektorin lisäksi, esimerkiksi valtio, kunnat ja Helsingin yliopisto olivat merkittäviä työllistäjiä.  Ks. selvitystä "Maisteriksi, tohtoriksi ja maailman turuille".

Ympäristömuutoksen ja -politiikan pääaineessa toimii ympäristömuutosten tutkimusryhmä ECRU (= Environmental Change Research Unit).

Katso myös:
HENVI - Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö