Tilat ja sijainti

 
PL 65 (Viikinkaari 1)
00014 Helsingin yliopisto

Ympäristötieteiden laitos, Lahti
Niemenkatu 73
15140 Lahti

Numerohaku nimellä

Sähköpostiosoitteet

Ympäristöekologia

Ympäristöekologiassa perehdytään luonnonvarojen kestävän käytön ekologisiin ja bioteknisiin perusteisiin sekä ihmistoimintojen maa- ja vesiekosysteemeihin kohdistamiin häiriöihin – kemikalisoitumiseen, ilmastomuutokseen ja kaupungistumiseen. Oppiaineen keskeiset tieteenalat ovat vesistö- ja maaperäekologia, kaupunkiekosysteemitutkimus, ympäristömikrobiologia ja -biotekniikka, ekotoksikologia ja ympäristökemia.

Ympäristöekologi hallitsee vaurioituneen maaperän ja pinta- ja pohjavesien kunnostuksen sekä luonnonvarojen kestävän käytön ekologiset ja biotekniset perusteet. Oppiaine tarjoaa perustan ympäristöalan asiantuntijana toimimiseen niin yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa kuin julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän palveluksessa.

Oppiaineen toiminta keskittyy Lahden yliopistokampukselle (http://www.lahdenyliopistokampus.fi/) , josta löytyvät myös Lappeenrannan tekninen yliopisto, Aalto-yliopisto ja Lahden ammattikorkeakoulu  sekä Lahden tiedekirjasto. Ympäristökampuksella toimii myös LADEC  (Lahden Tiedepuisto)  ja useita innovatiivisia ympäristöalan yrityksiä .


Mitä ympäristöekologia on? [PDF]