Tutkimus ympäristötieteiden laitoksella

Näytteet

Ympäristötieteiden laitoksella tutkitaan monipuolisesti ihmisen toiminnan ympäristössä aiheuttamia muutoksia. Tutkimuksen avulla myös etsitään ratkaisuja syntyneisiin ympäristöongelmiin. Laitoksella tehdään luonnontieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä sekä näitä yhdistävää monitieteellistä ympäristötutkimusta.

Laitoksen vahvoja tutkimusaloja ovat esimerkiksi:

  1. vesi- ja maaperäekologia
  2. luonnonvarojen kestävä käyttö ja sen yhteiskunnalliset ja ympäristöpoliittiset kytkennät
  3. Itämeren ja sen valuma-alueen toiminta ja muutokset
  4. kaupungistuminen
  5. ympäristön kemikalisoituminen ja ennallistaminen


Laitoksen tutkimus tehdään tutkimusryhmissä, jotka järjestäytyvät alkuvuonna 2010 tutkimusohjelmiksi. Lisäksi laitoksen tutkijat osallistuvat monien tutkijakoulujen toimintaan. Tutkimushankkeita esitellään englanninkielisillä sivuilla.

Katso myös Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja –opetuksen yksikkö HENVI.